BURSLAR VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

BURS OLANAKLARI NELERDİR?

Turgut Özal Üniversite’sinin burs çeşitleri aşağıdaki gibidir:

ÖĞRENİM BURSU

Her yıl Mütevelli Heyeti kararıyla LYS’de Turgut Özal Üniversitesi tam burslu kontenjanlarından birini kazanıp kayıt yaptıran öğrencilere, öğrenim ücretinin tamamı kadar tam burs verilir. Tam burs verilen öğrenci, bursu devam ettiği müddetçe, öğrenim ücreti ödemeksizin Üniversitemizde öğrenim hakkı kazanır. %75 burs verilen öğrenci, bursu devam ettiği sürece öğrenim ücretinin dörtte üçünden muaf tutulur. Mütevelli Heyeti kararıyla her yıl LYS’de Turgut Özal Üniversitesi %50 kontenjanlarından birini kazanıp kayıt yaptıran öğrencilere, öğrenim ücretinin yarısı kadar yarım burs verilir. %50 burs verilen öğrenci, bursu devam ettiği müddetçe, öğrenim ücretinin yarısını ödeyerek üniversitemizde öğrenim hakkı kazanır. %25 burslu kontenjanlarından birini kazanıp kayıt yaptıran öğrencilere, öğrenim ücretinin %25’i kadar burs verilir. %25 burs verilen öğrenci, bursu devam ettiği müddetçe, öğrenim ücretinin %75’ini ödeyerek üniversitemizde öğrenim hakkı kazanır.
Üniversitemizdeki programlara tam ve kısmi burslu olarak yerleşen öğrencilerin bursları azami öğrenim süreleri boyunca verilmektedir. Bursluluk, ders ve sınıf geçme, başarı ortalaması gibi şartlara bağlı olmadan iki yıllık programlar için 4, dört yıllık programlar için 7, altı yıllık programlar için 9 yıl kesintisiz devam eder. Hazırlık Programında okuyanlar için bu süre 2 yıldır.

LYS BAŞARI BURSU

Her yıl LYS’de üstün başarı göstererek Turgut Özal Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere, Mütevelli Heyetinin verdiği yetki çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği sayı ve oranda ‘LYS Başarı Bursu’ verilir.

TAM ÖĞRENİM BURSU: LYS’de Turgut Özal Üniversitesi tam burslu kontenjanlarından birini kazanıp kayıt yaptıran öğrencilere, öğrenim ücretinin tamamı kadar burs verilir. Tam burs verilen öğrenci, bursu devam ettiği müddetçe, öğrenim ücretinin tamamından muaf tutulur.

%50 ÖĞRENİM BURSLU: LYS sınav sonuçlarına göre TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ %50 burslu bir programa yerleşen öğrenciler Eğitim ücretinin yarısından muaf tutulurlar.

%25 ÖĞRENİM BURSLU: LYS sınav sonuçlarına göre TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ %25 burslu bir programa yerleşen öğrenciler Eğitim ücretinin dörtte birinden muaf tutulurlar.

TURGUT ÖZAL ÜSTÜN BAŞARI BURSU: Hazırlık sınıfları haricinde, kayıtlı oldukları programlarda ücretli ya da kısmi burslu olarak öğrenim görmekte olan öğrencilerden, bir eğitim-öğretim yılındaki güz ve bahar yarıyılları sonundaki yıllık not ortalaması (YNO) 3,50 ve üzerinde olup başarısız ve eksik dersi bulunmayan öğrenciler, aşağıda belirlenen oranlara göre Turgut Özal Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanır.

KESİNTİSİZ BURS: Üniversitemizdeki programlara tam ve kısmi öğrenim burslu olarak yerleşen öğrencilerin bursları azami öğrenim süreleri boyunca verilecektir; ders geçme, başarı ortalaması gibi şartlara bağlı olmadan

iki yıllık programlarda 4 yıl,

dört yıllık programlarda 7 yıl,

altı yıllık programlarda 9 yıl
bursluluk aynı şekilde devam edecektir.

BİLİM OLİMPİYATLARI BURSU

UNESCO çatısı altında yapılan Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında madalya (altın, gümüş ve bronz) kazanan Türk ve uluslararası öğrencilere sağlanan öğrenim ve barınma bursudur. Burs azami öğrenim süresi boyunca uygulanır.

KURUM İÇİ DGS BURSU

Turgut Özal Üniversitesi ön lisans programlarından mezun olup Üniversitedeki bir lisans programına dikey geçiş sınavı ile yerleşen tam ücretli öğrencilere uygulanan öğrenim bursudur. Ankara MYO/Sağlık MYO’lardan tam ücretli programlara dikey geçiş ile yerleşen öğrencilerimize azami öğrenim süresi boyunca%25 indirim uygulanmaktadır.

ÜCRETSİZ KİTAP VE BAŞARI BURSU

LYS/YGS ’de yerleştiği puan türünde ilk 1.100’e giren ve Üniversitemizin Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokuluna kayıt yaptıran tüm öğrenciler, kazanmış oldukları program (%75 Burslu, %50 Burslu, %25 Burslu, Ücretli) türü ne olursa olsun, tam burslu olarak öğrenim görme hakkı kazanırlar. Ayrıca bu öğrenciler kitap bursu ve Üniversiteye ait veya Üniversitenin anlaşmalı yurtlarında da ücretsiz kalma imkânı verilir.

YATAY GEÇİŞ BURSU

Diğer yükseköğretim kurumlarından Turgut Özal Üniversitesindeki bir ön lisans veya lisans programınakurumlar arası yatay geçiş ile yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere yerleştikleri kontenjan türü için sağlanantam veya kısmi öğrenim bursudur. Turgut Özal Üniversitesindeki bir programdan başka bir programa kurum içi yatay geçiş ile yerleşerek kayıt yaptıran öğrenciler de yerleştikleri kontenjan türü için sağlanan tam veya kısmi öğrenim bursundan yararlanır.Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan YGS, LYS bölüm/programlarının ilk üç tercihi ile yerleşip kayıtlarını yaptıran öğrencilere Eğitim-Öğretim ücreti üzerinden %5 oranında indirim yapılır. Bu indirim azami öğrenim süresince devam eder.


Yerleştiği puan türünde LYS’de başarı gösterenlere verilen ve aşağıda belirtilen nakit burslar, öğrenciler yerleştirildiği programdaki öğreniminde başarılı olduğu sürece devam eder.

İNDİRİMLER

3- İlk Üç Tercih İndirimi Nedir?

Üniversitemizi ilk üç tercihinden birini yazarak kazanan öğrencilerin ödeyeceği ücretten % 5 oranında indirim hakkı kazanır. Bu indirim, normal öğrenim süresi boyunca uygulanır.

4-Kardeş İndirimi Var Mı?

Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde, ikinci kardeşin kayıt yaptırdığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere, kardeşlerden herhangi birinin mezuniyet dışında farklı bir nedenle Üniversiteden ayrılması haricinde öğrenim gördükleri sürece her bir kardeşe ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden % 5 kardeş indirimi uygulanır.


LYS/YGS BAŞARI BURSU

(İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ)

LYS/YGS BAŞARI SIRALAMASI

(Yerleştiği Puan Türünde)

LYS/YGS BAŞARI BURSU BURS SÜRESİ
1-100 2.500 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
101-1.000 2.000 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
1.001-3.000 1.000 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
3.001-5.000 750 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
5.001-15.000 600 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
15.001-30.000 500 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
 • LYS/YGS’de yerleştiği puan türünde ilk 1.100’e giren ve Üniversitemizin İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi'nekayıt yaptıran tüm öğrenciler, kazanmış oldukları program (%75 Burslu, %50 Burslu, %25 Burslu, Ücretli) türü ne olursa olsun, TAM BURSLU olarak öğrenim görme hakkı kazanırlar. Ayrıca bu öğrenciler kitap bursu ve Üniversiteye ait veya Üniversitenin anlaşmalı yurtlarında da ücretsiz kalma imkanı verilir.

LYS/YGS BAŞARI BURSU

(MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ)

LYS/YGS BAŞARI SIRALAMASI

(Yerleştiği Puan Türünde)

LYS BAŞARI BURSU BURS SÜRESİ
1-100 2.500 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
101-1.000 2.000 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
1.001-3.000 1.000 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
3.001-5.000 750 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
5.001-15.000 600 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
15.001-30.000 500 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
 • LYS/YGS’de yerleştiği puan türünde ilk 1.100’e giren ve Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi'ne kayıt yaptıran tüm öğrenciler, kazanmış oldukları program (%75 Burslu, %50 Burslu, %25 Burslu, Ücretli) türü ne olursa olsun, TAM BURSLU olarak öğrenim görme hakkı kazanırlar. Ayrıca bu öğrenciler kitap bursu ve Üniversiteye ait veya Üniversitenin anlaşmalı yurtlarında da ücretsiz kalma imkanı verilir.

LYS/YGS BAŞARI BURSU

(HUKUK FAKÜLTESİ)

LYS/YGS BAŞARI SIRALAMASI

(Yerleştiği Puan Türünde)

LYS/YGS BAŞARI BURSU BURS SÜRESİ
1-100 2.500 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
101-250 2.000 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
251-500 1.500 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
501-1.000 1.000 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
1.000-3.000 750 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
LYS/YGS’de yerleştiği puan türünde ilk 1.100’e giren ve Üniversitemizin Hukuk Fakültesi'ne kayıt yaptıran tüm öğrenciler, kazanmış oldukları program (%75 Burslu, %50 Burslu, %25 Burslu, Ücretli) türü ne olursa olsun,TAM BURSLU olarak öğrenim görme hakkı kazanırlar. Ayrıca bu öğrenciler kitap bursu ve Üniversiteye ait veya Üniversitenin anlaşmalı yurtlarında da ücretsiz kalma imkanı verilir.

LYS/YGS BAŞARI BURSU

(TIP FAKÜLTESİ)

LYS/YGS BAŞARI SIRALAMASI

(Yerleştiği Puan Türünde)

LYS BAŞARI BURSU BURS SÜRESİ
1-100 2.500 TL 8 AY (6 YIL BOYUNCA)
101-250 2.000 TL 8 AY (6 YIL BOYUNCA)
251-500 1.500 TL 8 AY (6 YIL BOYUNCA)
500-1.000 1.000TL 8 AY (6 YIL BOYUNCA)
1.000-3.000 750 TL 8 AY (6 YIL BOYUNCA)
LYS’de yerleştiği puan türünde ilk 1.100’e giren ve Üniversitemizin Tıp Fakültesi'ne kayıt yaptıran tüm öğrenciler, kazanmış oldukları program (%75 Burslu, %50 Burslu, %25 Burslu, Ücretli) türü ne olursa olsun,TAM BURSLU olarak öğrenim görme hakkı kazanırlar. Ayrıca bu öğrenciler kitap bursu ve Üniversiteye ait veya Üniversitenin anlaşmalı yurtlarında da ücretsiz kalma imkanı verilir.

LYS/YGS BAŞARI BURSU

(Hemşirelik-FTR-Sağlık Yüksekokulu)

LYS/YGS BAŞARI SIRALAMASI

(Yerleştiği Puan Türünde)

LYS/YGS BAŞARI BURSU BURS SÜRESİ
1-100 2.500 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
101-1.000 2.000 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
1.000-3.000 1.000 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
3.000-5.000 750 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
5.000-15.000 500 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
 • YGS/LYS’de yerleştiği puan türünde ilk 1.100’e giren ve Üniversitemizin Hemşirelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'na kayıt yaptıran tüm öğrenciler, kazanmış oldukları program (%75 Burslu, %50 Burslu, %25 Burslu, Ücretli) türü ne olursa olsun, TAM BURSLUolarak öğrenim görme hakkı kazanırlar. Ayrıca bu öğrenciler kitap bursu ve Üniversiteye ait veya Üniversitenin anlaşmalı yurtlarında da ücretsiz kalma imkanı verilir.

KADEMELİ BURS İMKANI

Yıllık Not Ortalaması tabloda belirtilen derecelerde olan öğrencilere akademik başarı bursu verilmektedir.

Yıllık Not Ortalaması Dilimleri ve Akademik Başarı İndirimi Oran Tablosu

Yıllık Not Ortalaması (YNO)

İndirim Oranı

3,90 – 4,00

100%

3,80 – 3,89

75%

3,70 – 3,79

50%

3,60 – 3,69

25%

3,50 – 3,59

10%

Yıllık Not Ortalaması 3,50 ve üzerinde olan öğrencilerimize ise kademeli olarak akademik başarı indirimi uygulanacaktır.

TURGUT ÖZAL UNIVERSITY SCHOLARSHIPS FOR INTERNATIONAL STUDENTS

A) International Baccalaureate (IB)

Minimum

Maximum

Scholarship Percentage

35

37

25%

37

39

50%

39

42

75%

42

45

100%

B) Abitur

Minimum

Maximum

Scholarship Percentage

2

1,7

25%

1,7

1,5

50%

1,5

1,3

75%

1,3 and above

100%

C) Matura (Reifeprüfung)

Point

Scholarship Percentage

4

25%

3

50%

2

75%

2 and above

100%

D) SAT

Minimum

Maximum

Scholarship Percentage

1600

1800

25%

1800

2000

50%

2000

2200

75%

2200

2400

100%

E) ACT

Minimum

Maximum

Scholarship Percentage

1600

1800

25%

1800

2000

50%

2000

2200

75%

2200

2400

100%

F) French Baccalaureate students above 16/20 are given full scholarship.

G) TQDK (Azerbaijan University Entrance Exam); students above 650/700 are given full scholarship.

H) Kazakhstan International Test; students above 110/125 are given full scholarship.

I) Afghanistan KGSE (Konkurs General State Examination); students exceed 340/375 are given a full scholarship.

J) Kyrgyzstan (Kyrgyzstan Republic General Exam) students above 340/375 are given full scholarship.

Important Information about Scholarships

All kinds of scholarships for international students are decided by Turgut Özal University’s board of trusty. Scholarships for each department are limited to 10% of the quota of the enrolment semester. Scholarships cover only Tuition fee (accommodation, food or book are not included).

16.06.2015

2016-2017 ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL/ MESLEK YÜKSEKOKULU

YENİ KAYIT ÜCRETLERİ

YURTDIŞI ÜCRETLERİ

1-TIP FAKÜLTESİ

39.900,00 TL

$16.000,00

2-İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

27.900,00 TL

$7.000,00

3-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

27.900,00 TL

$7.000,00

4-HUKUK FAKÜLTESİ

27.900,00 TL

$7.000,00

5-FİZİK TEDAVİ ve RAEHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

25.500,00 TL

$7.000,00

7-HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

23.800,00 TL

$7.000,00

7-SAĞLIK YÜKSEKOKULU

23.800,00 TL

$7.000,00

8-SAĞLIK BİLİMLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

15.600,00 TL

-

9-ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU

14.500,00 TL

-

10-HAZIRLIK EĞİTİM ÜCRETİ (İSTEĞE BAĞLI)

27.900,00 TL $7.000,00

ÜCRET İŞLEMLERİ

STANDART ÖDEME PLANI

Ödemeler iki (2) Dönem halinde Güz (Eylül) ve Baharda (Şubat) olarak veya Yıllık olarak tahsil edilir.

TAKSİTLİ ÖDEME PLANI
a) Geçerli kredi kartlarıyla Dönemlik 4 Taksit, Yıllık ise 10 Taksit olarak ödeme yapılabilir.
b) Kredi kartı olmayanlar veliler, Bank Asya'da nakit hesap üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden Taksit Sözleşmesi (OTS) şartlarını taşıyorsa gelir beyanı ile taksitlendirme yapabilirler.
ÖĞRENİM ÜCRETİ ARTIŞI
Öğrenim ücretlerinde her yıl Enflasyon oranı dikkate alınarak artış uygulanmaktadır.
PEŞİN ÖDEME
Yıllık ücretinin tamamını tek seferde ödeyen öğrenciler için ödeyeceği tutar üzerinden %5 indirim yapılır. Dönemlik Peşin ödemelerde bu indirim geçerli değildir.
NOT: Peşin Ödeme İndirimi (YÖS) Yabancı Statüdeki Öğrenciler için geçerli değildir. YÖS öğrenci ücretleri kayıt olduğu yıl ücretiyle sabit olup, Peşin İndirimi geçerli değildir.

FAKÜLTELER BÖLÜMLER

NİÇİN İİBF ?

 • Öğrenci Odaklı Öğretim Anlayışı
 • Uluslararası Deneyimli Akademik Kadro
 • Nitelikli Staj Uygulamaları
 • Küresel Düzeyde Rekabetçi ve Yenilikçi Ders Programı
 • Sporda Yüksek Performans
 • Kariyer Geliştirme Olanakları
 • İİBF Mezunlarının Sahip Olduğu Kariyer Alternatifleri
 • Ders Dışı Sosyal ve Kültürel Gelişim Fırsatları
 • Öğrenci Kulüplerinin Faaliyetleri
 • Girişimcilik Performansı
 • Uluslararası Üniversite Vizyonu
 • Mezuniyet Sonrası Destekler

Kesintisiz ÖSYM Yerleştirme Bursu

7 yıl süreli tam (%100), %75 ve %50 öğrenim bursları (İngilizce programlarda hazırlık için artı iki yıl)

LYS Başarı Bursu (Normal Öğrenim Süresi Boyunca)

 • İlk 100’e girenlere 8 ay süre ile nakit 2.500 TL
 • 101-1.000’e girenlere 8 ay süre ile nakit 2.000 TL
 • 1.001-3.000’e girenlere 8 ay süre ile nakit 1.000 TL
 • 3.001-5.000’e girenlere 8 ay süre ile nakit 750 TL
 • 5.001-15.000’e girenlere 8 ay süre ile nakit 600 TL
 • 15.001-30.000’e girenlere 8 ay süre ile nakit 500 TL

Üstün Başarı Bursu (Ücretli ve Kısmi Burslu Öğrenciler İçin)

Üstün Başarı Burs Oranları

Yıllık Not Ortalaması (YNO)

İndirim Oranı

3,90 – 4,00

100%

3,80 – 3,89

75%

3,70 – 3,79

50%

3,60 – 3,69

25%

3,50 – 3,59

10%

Bire-bir Öğrenci Danışmanlığı Sistemi

Danışman öğretim üyeleri ile düzenli görüşme saatleri

Ankara’nın Merkezinde Olmanın Avantajları

Resmi ve özel kurum ve kuruluşları ders kapsamında ziyaret imkanı

Erasmus Programları ile Yurtdışı Eğitim ve Staj İmkanı

Avrupa Birliği ve anlaşma kapsamındaki diğer ülkelerde bir dönem veya bir yıl eğitim imkanı

90 gün yurtdışında yaz stajı imkanı

Çift Anadal, Yandal ve Bölümler Arası Yatay Geçiş İmkanı

Hukuk Fakültesinde ve İİBF içinde diğer bölümlerde çift anadal ve yandal yapma fırsatı

Hukuk Fakültesinde ve İİBF içinde bölümler arası yatay geçiş imkanı

ULUSLARARASI DENEYİMLİ AKADEMİK KADRO

Yurtiçi- Yurtdışı Deneyimli Akademisyenler

 • Türkiye
 • ABD
 • İngiltere
 • Fransa
 • Rusya
 • Çin.. üniversitelerinden akademik deneyimli öğretim üyeleri

Proje Deneyimli Akademisyenler

 • TÜBİTAK
 • Merkezi Finans ve İhale Birimi
 • Ankara Kalkınma Ajansı
 • Avrupa Birliği Destekli Projeler

KÜRESEL DÜZEYDE REKABETÇİ VE YENİLİKÇİ DERS PROGRAMI

Güncellenen Yenilikçi Müfredat

 • Her bölümde en az 10 seçmeli ders imkanı
 • Uluslararası üniversitelerle uyumlu müfredat
 • Özel sektör ve kamu kuruluşlarından alanında uzman isimlerden güncel konularda seçmeli ders imkanı
 • 2. Sınıftan itibaren Türkçe programlarda İngilizce dil yeteneğini geliştirici seçmeli dersler
 • İngilizce programlarda her yarıyılda zorunlu ve seçmeli İngilizce dil yeteneğini geliştirici dersler

NİTELİKLİ STAJ UYGULAMALARI

Yurtiçi Staj Alternatifleri

TBMM, TCMB, bakanlıklar, bankalar, düşünce kuruluşları (think- tank) ve araştırma merkezlerinde staj imkanları

Yurtdışı Staj Alternatifleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Litvanya, Polonya’da… staj imkanları

SPORDA YÜKSEK PERFORMANS

Yüzme Şampiyonluğu

200-400 metre Türkiye Koçfest Birinciliği

Beyaz Kupa

Kayak Kategorisi’nde Grup Birinciliği

Basketbol Şampiyonluğu

Ünilig’de Sayı ve Asist Krallığı

KARİYER GELİŞTİRME OLANAKLARI

Öğrenci Odaklı Kariyer Danışmanlığı

 • Bire-bir kariyer danışmanlığı hizmeti
 • Kariyer testleri uygulaması
 • Kariyer programları, workshoplar, seminerler (CV yazma, iş görüşmesi teknikleri, vb.)

Kariyer El Kitabı

Mesleklerin tanıtımına ve sınavlara yönelik bilgiler

Kariyer Günleri ve Söyleşileri

Sektörlerinin seçkin temsilcileri ile söyleşiler

Yurt içi ve yurt dışı bilimsel kongrelere

Kongrelerde bildiri sunan öğrencilere finansal destek

İİBF MEZUNLARININ SAHİP OLDUĞU KARİYER ALTERNATİFLERİ

 • Diplomasi, İdari Hakimlik, Kaymakamlık, Uzmanlık, Müfettişlik, Kontrolörlük, Mali Müşavirlik, vb. tercih çeşitliliği...
 • Akademik Kariyer Alternatifi
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, Özel Sektörde, Sivil Toplum Kuruluşlarında Geniş İstihdam Seçenekleri
 • Uluslararası Kuruluşlarda Çalışma Fırsatı

DERS DIŞI SOSYAL ve KÜLTÜREL GELİŞİM FIRSATLARI

Projelerde öğrencilere deneyim kazandırılması

Araştırma, planlama ve uygulama aşamalarında başarılı öğrencilerin değerlendirilmesi

Gençlik ve İnovasyon Projeleri

AB, Ulusal Ajans ve diğer uluslararası kuruluşlara proje başvuruları

Öğrenci Seminerleri ve Sunumları

Öğrencilerce gerçekleştirilen ders içi ve sosyal etkinliklerdeki sunum pratikleri

Projecilik Eğitimleri

Proje Döngüsü Eğitimine ilişkin seçmeli ders fırsatı

ÖĞRENCİ KULÜPLERİNİN FAALİYETLERİ

40’dan Fazla Öğrenci Kulübü

 • Bilim ve Medeniyet Kulübü
 • Genç Ekonomistler Kulübü
 • Genç Girişimciler Kulübü
 • Africa United Club
 • Model UN Club
 • ...

Her Kulübün Yoğun ve Zengin Programları

 • Dış Politika Akademisi
 • Sektör Gezileri
 • Seminerler ve Konferanslar
 • Afrika Günleri,
 • BM Tanıtım Günleri

GİRİŞİMCİLİK PERFORMANSI

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

 • Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezinin araştırma ve eğitim faaliyetleri
 • Girişimci adaylarına eğitim ve danışmanlık desteği
 • Girişimciliğe yönelik sağlanan yüksek bilgi ve beceri düzeyi
 • İlk girişim tecrübesi için sağlanan tavsiyeler ve rehberlik
 • Girişimciliğe yönelik eğitim programları, konferans, seminer ve kurslar
 • M+1 projesi ile mezunların şirket kurmalarına bir yıl süre ile teknik bilgi ve ofis desteği
 • KOSGEB işbirliği ile sağlanan Girişimcilik Sertifikası

ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE VİZYONU

Uluslararası Öğrenci Ortamı

60’ı aşkın ülkeden 300’den fazla uluslararası öğrenci

Uluslararası Etkinlikler

Uluslararası kongre ve seminerler

Uluslararası Kurumlar ile Temaslar

Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve benzeri kurumlarla işbirliği aktiviteleri

Diplomatik ziyaretler

Uluslararası Projeler

AB ve diğer uluslararası kuruluşlarca desteklenen projeler

MEZUNİYET SONRASI DESTEKLER

Başarılı ve Mutlu Olunacak Kariyer Seçimi, Planlanması ve Geliştirilmesi

Kariyer uzmanlarınca sağlanan destekler

Etkin Referans Desteği

İş başvurularda başarılı öğrenciler için referans desteği

Kurumsal Destekle Etkin İş Arama ve Bulma Tekniği

Kariyer Merkezi, Mezunlar Koordinatörlüğü ve Mezunlar Derneğinin uygun iş, meslek ve sektörlere yönlendirmesi

Mezun Öğrencilere YL ve Doktora Burs Desteği

Programlarından ilk 3’e girerek mezun olan öğrencilere tam burs

Tüm öğrencilere yüzde 50 YL Bursu

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasında sayabileceğimiz bilgisayar ve bilişim teknolojileri ile ilgili her alanda yetişmiş insan ihtiyacı bulunmaktadır. Bilgisayar mühendisliği için gerekli olan temel sermaye yetkin beyin gücüdür. Donanım, yazılım ve bilişim ekseninde gelişen bilgisayar teknolojileri, yüksek katma değer üretilebilen bir sektör olarak ülkemiz için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu sektör dünya ile rahatça rekabet edebileceğimiz önemli alanlardan biridir.

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı müfredatı ile temel matematik, mantık ve mesleki bilgilerle donanmış, bilgisayar ve bilişim teknolojilerindeki yenilikleri takip edebildiği gibi, yönlendirebilen, dünya ile rekabet edebilen, hayatın içinden problemlere çözüm üretebilen geleceğin Bilgisayar Mühendislerini yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, elektrik enerjisinin üretim, iletim ve kullanımı ile bilginin iletim ve işlenmesi için gerekli olan sistem ve bileşenlerinin araştırma, geliştirme, tasarım ve işletim evrelerinin tümünü kapsayan, bilgi çağının altyapısını kuran mühendislik dalıdır. Elektrik-Elektronik mühendisleri haberleşme, otomasyon, elektronik, bilgisayar, enerji, sağlık, otomotiv, uzay, savunma, metalürji ve tekstil gibi öne çıkan endüstri alanlarında ve daha pek çok sektörde yoğun ilgi görürler.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı müfredatı ile evrensel bilim ve çağdaş eğitimin kültür ve değerlerini kullanarak, elektrik-elektronik teknolojisinin öne çıkan alanlarında mükemmeliyet vizyonuyla bir mühendislik eğitimi vermeyi hedeflemekteyiz. Kuram ve uygulamayı birleştiren, uluslararası kalitede hazırlanmış ders programı ile bireysel ve takım olarak problem çözme becerisine sahip, araştırmacı, yaşamboyu kendi başına öğrenmeyi öğrenmiş, etik davranış bilinci- ne sahip, ülkesine ve dünyaya katkıda bulunan, akademi ve endüstri başta olmak üzere bulundukları sektörde geleceğin liderleri olabilecek mühendisler yetiştirmeyi ilke edinmiş bulunuyoruz.

İnşaat Mühendisliği

Çevremizdeki yüksek katlı binalardan köprülere, barajlardan toplu taşıma sistemlerine, kanalizasyon sistemlerinden havalimanlarına, toplum için gerekli tesis ve yapıların, sağlık ve çevre etkileri de göz önüne alınarak, uygulanabilir, ekonomik ve güvenli olarak tasarlanması, inşa edilmesi ve işletilmesi ile ilgilenen İnşaat Mühendisliği başlıca yapı, hidrolik, geoteknik, mekanik, ulaştırma, yapı işletmesi ve yapı malzemesi Anabilim Dallarından oluşmaktadır.

İnşaat Mühendisliği Lisans Programının amacı teorik ve uygulamaya yönelik bilgi ve beceriler ile donatılmış, sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye odaklanmış, en yeni teknolojileri kullanarak nüfus ile birlikte artan kritik ülke ve çevre problemlerine çözüm arayan, sorumluluk ve özgüven sahibi, farklı disiplinlerle ortak çalışabilen İnşaat Mühendisleri yetiştirmektir.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Programları öğrencileri için, Fizik I (Mekanik) Laboratuvarı, Fizik II (Elektrik ve Manyetizma) Laboratuvarı, Dijital Elektronik Laboratuvarı, Analog Elektronik La- boratuvarı, Mikroişlemci Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarları, Zemin ve Malzeme Laboratuvarı, Kimya Laboratuvarı, Haberleşme Laboratuvarı, İşaret İşleme ve Kontrol Laboratuvarı, Güç Elektroniği Laboratuvarı, Elektrik Makinaları Labora- tuvarı, Robotik Laboratuvarı ve Bilgisayar Ağları Laboratuvarı hizmet vermektedir.

Mekanik Laboratuvarı

Fizik I dersindeki mekanik deneylerinin yapıldığı laboratuvarda hava masası, açısal hız ve ivme, Hook yasası ve GoMotion deney setleri bulunmaktadır.

Elektrik ve Manyetizma Laboratuvarı

Fizik II dersindeki elektrik ve manyetizma deneylerinin yapıldığı laboratuvarda eş potansiyel eğrileri ve elektrik alan çizgileri, manyetik indüksiyon, akım terazisi, transformatör ve RLC devre deney setleri yer almaktadır.

Dijital Elektronik Laboratuvarı

Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş ile Mantık Devreleri ve Sayısal Tasarım derslerine yönelik uygulamalar için hazırlanmıştır.

Analog Elektronik Laboratuvarı

Elektronik ve Devre Teorisi derslerine ait uygulamalar için hazırlanmıştır.

Mikroişlemci Laboratuvarı

Öğrencilere temel mikroişlemci, mikro denetleyici sistemlerin tasarımı ile maki- naların donanımsal ve yazılımsal çalışma prensiplerini öğretmeyi hedefleyen, ders ve uygulamalara cevap verecek şekilde düzenlenmiştir.

Bilgisayar Laboratuvarları

Bilgisayar mühendisliği ve diğer bölümlerin uygulamalı derslerde kullanabilecekleri programlar ve yazılımlarla desteklenmiş 56 adet tam donanımlı bilgisayarlar- dan oluşan ders ve uygulama laboratuvarlarıdır.

Kimya Laboratuvarı

Özellikle inşaat mühendisliği bölümünü hedefleyen, temel kimya kavramlarını desteklemek ve örneklemek için kurulan laboratuvarlarda kimya deneyleri uygulamalı olarak yapılabilmektedir.

Elektrik Makinaları Laboratuvarı

Teorik olarak okutulan dersin uygulamalarına imkan veren laboratuvarda tek faz- üç faz motor ve jeneratör, elektrik kumanda kontrol gibi deneylerle öğrencilere uygulama imkanı sunulmuştur.

Güç Elektroniği Laboratuvarı

Öğrencilerin çeşitli motor uygulamaları, tek faz-üç faz akım çevrim ve çalışmaları, varyak uygulamaları deneylerini yapabildiği setlerle desteklenmiştir.

Haberleşme Laboratuvarı

Sayısal haberleşme uygulamalarının temel prensiplerini öğretmeyi amaçlayan laboratuvar, çeşitli deney setleri ve modülleriyle öğrencilere bilgisayar ortamında pratik uygulama imkanı sağlamaktadır.

Robotik Laboratuvarı

Öğrencilere robotların modellenmesi, kinematik ve dinamik analizlerinin yapılması, robot kontrolü, programlanması ve bilgisayar destekli üretim gibi temel konularda bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmıştır.

Zemin ve Malzeme Laboratuvarı

Temel zemin ve malzeme kavramlarını desteklemek ve örneklemek için kurulan laboratuvarda zemin ve malzeme deneyleri uygulamalı olarak yapılabilmektedir.

İşaret İşleme ve Kontrol Laboratuvarı

Teorik olarak derste öğretilen sayısal sinyaller ve kontrol sistemleri ile ilgili öğrencilerin bilgisayar ortamında simülasyon ve deneyler yapmalarını sağlamak üzere düzenlenmiştir.

Yakıt Pili Araştırma Laboratuvarı

Yakıt pilleri için katalizör hazırlanması, elektrokimyasal testler ve yakıt pili başarım testlerinin yapılması, yakıt pili batarya hibrit sistem geliştirilmesi için gerekli olan altyapı imkânları mevcuttur.

Akıllı Şebekeler Araştırma Laboratuvarı

Laboratuvarda küçük ölçekli bir akıllı şebeke proto tipi yer almaktadır. Prototip, 8 adet güneş paneli, 1 adet rüzgar jeneratörü, invertör, şarj kontrol sistemi, akü bankası ve güç izleme donanımından oluşmaktadır.

İşaret İşleme Araştırma Laboratuvarı

İşaret İşleme Araştırma Laboratuvarı, bu bilim dalı ile ilgili yöntemlerin araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla, Turgut Özal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri destek programı kapsamında kurulmuştur

Bilgisayar Ağları Laboratuvarı

Öğrencilerin gerçek internette karşılaşabilecekleri birçok ağ trafik senaryosunu uygulamaları, TCP/IP protokollerini incelemelerini ve simülasyonlar yapmalarını, veri iletişimini kavramalarını, bilgisayar ağlarıyla ilgili pratik tecrübe kazanmalarını sağlayan hub, switch, router ve uygulamaların gerçeklendiği bilgisayarlar ile yardımcı ekipmanlarla donatılmıştır.

BURS İMKANLARI

Kesintisiz ÖSYM Yerleştirme Bursu

7 yıl süreli tam (%100), %75 ve %50 öğrenim bursları

LYS Başarı Bursu (Normal Öğrenim Süresi Boyunca)

 • İlk 100’e girenlere 8 ay süre ile nakit 2.500 TL,
 • 101-1.000’e girenlere 8 ay süre ile nakit 2.000 TL,
 • 1.001-3.000’e girenlere 8 ay süre ile nakit 1.000 TL,
 • 3.001-5.000’e girenlere 8 ay süre ile nakit 750 TL,
 • 5.001-15.000’e girenlere 8 ay süre ile nakit 600 TL
 • 15.001-30.000’e girenlere 8 ay süre ile nakit 500 TL

Yıllık Not Ortalaması Dilimleri ve Akademik Başarı İndirimi Oran Tablosu

Yıllık Not Ortalaması (YNO)

İndirim Oranı

3,90 – 4,00

100%

3,80 – 3,89

75%

3,70 – 3,79

50%

3,60 – 3,69

25%

3,50 – 3,59

10%

Neden Hukuk

Adalet, huzur, düzen ve barışın temininde, insan onurunun korunmasında hukukçular öncelikli ve önemli role sahiptir. Günümüzde, iyi yetişmiş, mevzuata hâkim, muhakemesi sağlam, vicdanlı ve adil hukukçuların varlığına her zamankinden fazla ihtiyaç vardır. Hukuk fakülteleri ile öncelikle bu ih- tiyaç karşılanmaya çalışılmaktadır. Diğer taraftan da sosyal bilimlerin belki de en üst çıtası haline gelmiş olması sebebiyle hukuk eğitimi, geniş meslek yelpazesi ve iş garantisi imkanı sunmaktadır.

Hukuk Mezununun Meslek Olanakları

Bir hukuk mezunu, avukat, hâkim, savcı, noter olabileceği gibi, ilave olarak,kaymakamlık,akademisyenlik, diplomatlık, kamu ve özel sektörde yöneticilik, danışmanlık ve müfettişlik gibi meslekleri de icra edebileceğin- den geniş bir çalışma alanına sahip olmaktadır. Bu nedenle hukuk fakülte- sinde okumak, dün olduğu gibi bugün de bir ayrıcalık olarak kabul edilebilir.

Seçkin Akademik Kadro

Akademik kadromuz yurtdışında eğitim görmüş, bürokrasi veya yargıda görev alarak tecrübesi edinmiş bir veya birkaç yabancı dil bilen öğretim üyelerinden oluşmaktadır.

Akademik kadromuzda Türkiye’nin duayen hukukçuları olarak bilinen isimler de bulunmaktadır.

Ayrıca Ankara’da bulunan çok tecrübeli öğretim üyeleri de üniversitemizde ders vermektedir.

Birebir danışmanlık sistemiyle öğrenciler derslerinde dikkat etmeleri gerekenleri öğrenirken tecrübe sahibi danışman hocasıyla da geleceğini planlamaktadır.

Seçkin Öğrenci Profili

Fakültemiz ilk öğrencileriyle Ankara’da vakıf üniversiteleri arasındaki sıralamada ilk üçe girmiştir.

Türkiye sıralamasında ilk 1000’e giren 40 öğrencimiz bulunmaktadır.

Fakültemiz öğrencileri ilk kez katıldıkları Farazi Dava Yarışmasında 15 üniversite arasından ikincilik elde etme başarısı göstermişlerdir.

LYS BAŞARI SIRALAMASI

LYS’de yerleştiği puan türünde ilk 1.100’e giren ve Üniversitemizin Hukuk Fakültesi'ne kayıt yaptıran tüm öğrenciler, kazanmış oldukları program (%75 Burslu, %50 Burslu, %25 Burslu, Ücretli) türü ne olursa olsun,TAM BURSLU olarak öğrenim görme hakkı kazanırlar. Ayrıca bu öğrenciler kitap bursu ve Üniversiteye ait veya Üniversitenin anlaşmalı yurtlarında da ücret- siz kalma imkanı verilir.

Yıllık Not Ortalaması (YNO)

İndirim Oranı

3,90 – 4,00

100%

3,80 – 3,89

75%

3,70 – 3,79

50%

3,60 – 3,69

25%

3,50 – 3,59

10%

Üniversitemizi ücretli olarak kazanmışsanız da burslu olma şansınız var. Yıllık Not Ortalaması Dilimleri ve Akademik Başarı İndirimi Oran Tablosu

Yıllık Not Ortalaması 3,50 ve üzerinde olan öğrencilerimize ise kademeli olarak akademik başarı indirimi uygulanacaktır.

Teorinin Yanında Uygulamalı Eğitim

Bir Hukuk Öğrencisi,Fakültemizde;

Üniversitenin duruşma salonunda hâkim, savcı ve avukat olarak örnek davalarda tecrübe kazanır. Gerçek mahkemelerde duruşmalara katılarak mezun olduğunda nelerle karşılaşacağını görür. Uzmanlık dersleri dediğimiz seçmeli derslerle hukukun gelecekte öne çıkacak alanlarında bilgi sahibi olur. Başkent Ankara’da olmanın avantajı olan önemli kamu kurumlarını ve yüksek mahkemeleri ziyaret eder. Eğitim sürecinde Anayasa Mahkemesi’nde, TBMM’de ve Yargıtay’da staj imkânı bulur.

Etkin Üniversite Etkin Fakülte

Hukuk Fakültemizde;

 • Öğrencileri geleceğe hazırlayan onlarca toplantı, sempozyum ve kongre,
 • Hukuk ve eğlenceyi birleştiren fakültemize mahsus HAK Hukuk Günleri,
 • Hukuk ve Aksiyon Kulübünün düzenlediği kültürel ve bilimsel etkinlikler
 • Her mesleğin zirvesindeki kişiler tarafından tecrübe seminerleri,
 • Onlarca farklı öğrenci kulübüyle sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler
 • Öğretim üyelerinin de katıldığı ders dışı sosyal aktiviteler
 • Fakültemizde duruşma salonuyla kurgusal yargılama eğitimleri
 • Geniş ve konforlu kütüphanesinde binlerce basılı ve elektronik kitaba erişim
 • Basketbol, voleybol için kapalı spor salonlarının yanında fitness salonları

Dünya’ya Açık Üniversite

 • 60’ı aşkın ülkeden 300’den fazla uluslararası öğrenciyle beraber öğrenim görme
 • Uluslararası tecrübe sahibi akademik kadro
 • Mezunlarını uluslararası arenada

Fakültemizde

 • Eğitim süresince yoğunlaştırılmış derslerle yıl kaybetmeden İngilizce eğitimi
 • Birçok seçenek arasından ikinci ve üçüncü yabancı dil
 • Çift anadal programıyla ikinci diploma, yandal programıyla ikinci bir uzmanlık

Erasmus Programlarıyla Avrupa’da Eğitim ve Staj İmkânı

 • Avrupa Birliği ve anlaşma kapsamındaki diğer ülkelerde bir dönem veya bir yıl eğitim imkânı
 • 90 gün yurtdışında yaz stajı imkânı

Anlaşmalı olduğumuz üniversitelerle yurt dışında staj ve dil kursu fırsatları

Anlaşmalı Üniversiteler

 • Erfurt
 • Frankfurt
 • Humboldt-Berlin
 • Freiburg
 • Konstanz
 • Ljublana
 • Münster
 • Lyon
 • Nantes
 • Pan-European University

6 öğrencimiz 2014 Ağustos ayında ABD’nin önde gelen Üniversitelerinden George Mason Üniversite’sinde yaz okuluna katıldılar.

14-25 Eylül 2015 tarihlerinde 4 öğrencimiz Los Angeles Eyalet Yüksek Mahkemesinde staj gerçekleştirecek

KESİNTİSİZ BURS İMKANLARI

Üniversitemiz başarılı öğrencileri Üniversitenin imkanlarından ve artılarından faydalanmaları için Öğrenim ücretinin tamamından veya bir kısmından muaf ederek öğrenim görme imkanı sağlamaktadır.

TAM ÖĞRENİM BURSU

LYS sonuçlarına göre Turgut Özal Üniversitesi tam burslu kontenjanların- dan birini kazanıp kayıt yaptıran öğrencilere, öğrenim ücretinin tamamı kadar burs verilir. Tam burs verilen öğrenci, bursu devam ettiği müddetçe, öğrenim ücretinin tamamından muaf tutulur.

% 50 ÖĞRENİM BURSU

LYS sonuçlarına göre Turgut Özal Üniversitesi %50 burslu bir programa yerleşen öğrenciler öğrenim ücretinin yarısından muaf tutulurlar.

% 25 ÖĞRENİM BURSU

LYS sonuçlarına göre Turgut Özal Üniversitesi %25 burslu bir programa yerleşen öğrenciler öğrenim ücretinin dörtte birinden muaf tutulurlar.

TURGUT ÖZAL ÜSTÜN BAŞARI BURSU

Kayıtlı oldukları programlarda ücretli ya da kısmi burslu olarak öğrenim görmekte olan öğrencilerden, bir eğitim-öğretim yılındaki güz ve bahar yarıyılları sonundaki yıllık not ortalaması (YNO) 3,50 ve üzerinde olup başarısız ve eksik dersi bulunmayan öğrencilere, kademeli olarak Turgut Özal Üstün Başarı Bursu verilir.

Kültür Sanat Etkinlikleri

Turgut Özal Üniversitesi sanatsal, sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetle- re destek sağlamaktadır. Bu amaçla çok sayıda öğrenci kulüplerinin aktif çalışmasına zemin hazırlanmakta ve maddi destek sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz kurdukları kulüpler- le ney, gitar dans, tiyatro vb. sanat dallarında eğitim alma imkanına sahiptirler. Öğrencilerimiz tarafından kuru- lan toplumsal duyarlılık kulübü ile gençlerin sosyal meselelere duyarlılığının arttırılması sağlanmaktadır. Sinema kulübümüz her hafta dev ekranda film izleme keyfini sunmaktadır.

Ulaşım

Yüksekokulumuz ve hastanelerimiz şehre uzaklarda değil hemen şehrin içinde metro ile kolayca ulaşılabilen noktalardadır. Özellikle Hemşirelik Yüksekokulu olarak eğitimin sağlıklı yapılabilmesi için bunun gerekli olduğuna inanmaktayız.

Vizyonumuz

Hemşirelik Lisans Eğitimi ve araştırmalarında dünyada öncü bir eğitim kurumu olmak.

Misyonumuz

Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını yükseltmeye odaklanmış, hemşirelik mesleği ile ilgili bilgi ve beceri ile donanımlı, yaşam boyu öğrenme becerisi gelişmiş, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci hemşireler yetiştirmek. Turgut Özal Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu güçlü akademik kadro- suyla her geçen yıl eğitim çıtasını yükseltmektedir. Yeni ve modern teknoloji ile donatılmış öğrenci, eğitim ve araştırma laboratuvarlarına sahiptir. Meslek derslerine ait laboratuvar çalışmaları, tam teşekküllü mesleki beceri laboratuvarlarında uygulanabilme imkânına sahiptir. Öğrencilerimizin dönem içi ve dönem sonu klinik stajları ise Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve çeşitli üniversite- eğitim araştırma hastaneleri ve sağlık merkezlerinde yürütülmektedir.

Mezunların İş İmkanları

Tüm dünyada ve ülkemizde hemşire açığının giderek büyüyen bir sorun olması hemşirelere geniş iş imkânları sunmaktadır. Mezunlar, temel işlevleri olan hemşirelik bakımı hizmeti vermek üzere koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik sağlık hizmetlerinin verildiği özel ya da kamuya ait her ortamda çalışma imkanına sahiptirler. Lisansüstü eğitime devam ederek akademik kadroda görev alabilirler. Özel Sağlık Kabinleri ve Hasta Bakım Evleri açarak mesleklerini serbest olarak da yapabilirler. Eğitim fakültelerince verilen formasyon eğitimini alarak Sağlık Meslek Liselerinde öğretmen olarak çalışabilirler.

ERASMUS

Üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğünün Avrupa Birliği ülkelerindeki hemşirelik yüksekokulları ve diğer sağlık kurumlarıyla yaptığı protokoller kapsamında tamamen ücretsiz olarak öğrencilerimiz bu kurumlarda klinik uygulama imkanı ve fırsatı bulmaktadırlar. Bu kapsamda çok sayıda öğrencimiz başta Hollanda olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde bu imkan- dan yararlanmışlardır.

Avrupa Hemşireler Birliği Üyeliği & Florence Network

Yüksekokulumuz her ülkeden en fazla iki okulun üye olabildiği Avrupa Hemşireler Birliği olan Florence Network’e ülkemizden üye olan iki okul- dan biri olmanın gururunu yaşamaktadır. Bu üyelik ile eğitim faaliyetlerini uluslararası alanda daha fazla geliştirmeyi amaçlayan okulumuz erasmus öğrenci değişim faaliyetlerinden daha fazla yararlanma fırsatı bulmuş ve proje ortaklıkları konusunda önemli bir adım atmıştır. Florence Network Uluslararası Hemşirelik Kongresi, 22-26 Nisan 2014 Tarihlerinde Turgut Özal Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ev sahipliğinde Etlik Kampüsümüzde gerçekleşmiştir.

Yabancı Dil Eğitimi

Yüksekokulumuzda eğitim dili Türkçe’dir, ancak ileri düzeyde temel ve mesleki İngilizce öğrenme İmkanı vardır. Birinci ve ikinci sınıfta haftada 4 saat temel yabancı dil dersi mevcuttur. Üçüncü ve dördüncü sınıfta mesleki yabancı dil eğitimi ile öğrencilerimiz tüm üniversite öğrenimi boyunca yabancı dil eğitimi almaktadır..

Öğrenci Kulüpleri ve Bilimsel Faaliyetler

Yüksekokulumuz, öğrencilerimizin kurdukları kulüp ve onların düzenle- dikleri sosyal, sanatsal ve bilimsel faaliyetlere en yüksek düzeyde destek vermektedir. Yıl içerisinde, farklı konularda düzenlenen konferans ve seminerlerle öğrencilerin bilgi düzeylerinin artırılması sağlanmaktadır. Hemşirelik öğrencilerinin son sınıfta yapmış oldukları bitirme projeleri, üniversitemiz öğretim elemanlarının danışmanlığında yürütülerek tamamlanan çalışmalar ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmaktadır. Böylece öğrencilerimiz lisans düzeyinde akademik çalışma deneyimi kazanarak kendilerini geliştirme imkanı bulmaktadırlar..

TIP FAKÜLTESİ

Üst düzeyde bilgi birikimi ve “bilgi-kullanım” yetenekleri ile donatılmış, doğru teşhis koyabilen ve tedavi edebilen, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda tutan, din, dil, renk ayrımı yapmadan sağlıklı iletişim kurabilen, etik değerleri olan hekimler yetiştirmektir. Ayrıca, fakültemiz uluslararası düzeyde araştırma ve yeni tedaviler geliştirme konusunda öncülük etmeyi görev ve sorumluluk olarak bilmektedir.

Tıp Fakültesi bilimsel ve teknolojik gelişmeleri topluma yansıtan, eğitimde kalite standartlarına değer veren bir kurumdur. Öğrencilerini sadece mesleki değil hayata geniş bir anlamda hazırlamayı hedefleyen ve mezunlarını tıpta uzmanlık ve arkasından gelecek akademik ilerleme imkân ve fırsatlarını yakalayabilecek iyi bilgilendirilmiş aydın bireyler olarak yetiştirmeyi gaye ediniR.

 • Öğrencileri ile iç içe, onları yakından tanıyan, kaliteli, tecrübeli ve tam zamanlı bir akademik kadro
 • Kapıları öğrencilerine sonuna kadar açık, akademik ve idari personel
 • Modern ve güncel aktif laboratuvarlar
 • Öğrencilerinin etik değerleri önemseyen bireyler olarak yetişmeleri
 • Kaliteli eğitim ve mezuniyet sonrası başarı

BURSLAR

LYS’de yerleştiği puan türünde ilk 1.100’e giren ve Üniversitemizin Tıp Fakültesi’ne kayıt yaptıran tüm öğrenciler, kazanmış oldukları program (%75 Burslu, %50 Burslu, %25 Burslu, Ücretli) türü ne olursa olsun,TAM BURSLU olarak öğrenim görme hakkı kazanırlar. Ayrıca bu öğrenciler kitap bursu ve Üniversiteye ait veya Üniversitenin anlaşmalı yurtlarında da ücretsiz kalma imkanı verilir.

LYS BAŞARI BURSU (TIP FAKÜLTESİ)

LYS BAŞARI SIRALAMASI

(Yerleştiği Puan Türünde)

LYS BAŞARI BURSU

BURS SÜRESİ

1-100

2.500 TL

8 AY (6 YIL BOYUNCA)

101-250

2.000 TL

8 AY (6 YIL BOYUNCA)

251-500

1.500 TL

8 AY (6 YIL BOYUNCA)

500-1.000

1.000TL

8 AY (6 YIL BOYUNCA)

1.000-3.000

750 TL

8 AY (6 YIL BOYUNCA)

***Üniversitemizi ilk üç tercihinden birini yazarak kazanan öğrencilerin ödeyeceği ücretten % 5 oranında indirim hakkı kazanır. Bu indirim, normal öğrenim süresi boyunca uygulanır.

AKADEMİK BAŞARI BURSİMKANI

Yıllık Not Ortalaması tabloda belirtilen derecelerde olan öğrencilere akademik başarı bursu verilmektedir..

Yıllık Not Ortalaması Dilimleri ve Akademik Başarı İndirimi Oran Tablosu

Yıllık Not Ortalaması (YNO)

İndirim Oranı

3,90 – 4,00

100%

3,80 – 3,89

75%

3,70 – 3,79

50%

3,60 – 3,69

25%

3,50 – 3,59

10%

SOSYAL FAALİYETLER

Yabancı Dil Eğitimi

Fakültemizde eğitim dili Türkçedir. Bununla birlikte eğitimin ilk üç yılı süresince ileri düzeyde temel ve mesleki İngilizce eğitimi verilmektedir. Fakültemizde eğitim görmekte olan yabancı öğrenciler dil gelişimine katkı sağlamaktadır..

Öğrenci Değişimi

Turgut Özal Üniversitesi olarak Avrupa Komisyonuna yaptığımız başvuru sonucunda Üniversitemiz, Erasmus Üniversite Beyannamesi almıştır. Erasmus Üniversite Beyannamesi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından Hayat Boyu Öğrenim – Erasmus programından yararlanmak için bir giriş bileti niteliğindedir. Fakültemiz öğrencileri Amerika ve İngiltere’de yapılan Yurtdışı Uzmanlık Sınavlarına girebilmektedir.

Öğrenci Kulüpleri ve Kültür – Sanat - Spor

Turgut Özal Üniversitesi sanatsal, sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetlere destek sağlamaktadır. Bu amaçla çok sayıda öğrenci kulübünün aktif çalışmasına zemin hazırlanmakta ve maddi destek sağlanmaktadır.

 • TÖBAT
 • Dinamik Fikirler Kulübü
 • Tıp Öğrencileri Birliği (TURKMSIC) j Sosyal Duyarlılık Kulübü
 • Atik Hemşireler Topluluğu j Fizyobat Kulübü
 • Hemşirelik Araştırma Topluluğu (TÜHAT

Kütüphane

Kütüphanemizde bilgi kaynaklarına anında ulaşım imkânı sağlayan çok sayıda dergiye on-line abonelik sistemi ve kesintisiz internet erişimi mevcuttur.

ULUSLARARASI TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ

Bilimsel Faaliyet Olanakları

Fakültemizde öğretim üyelerimizin rehberliğinde öğrencilerimiz tarafından çeşitli bilimsel faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Bilimsel çalışmalara kaynak sağlama, toplantı düzenleme, orijinal bilimsel çalışma ve deney yapma gibi amaçlarla çalışma yapma imkânı sağlanmaktadır. Uluslararası yüksek katılımlı tıp öğrenci kongreleri düzenlenmektedir.

İGEM PROJELERİMİZ

IGEM 2011

THE RAINBOW GRAVEYARD GÖKKUŞAĞI MEZARLIĞI

Bu proje 2011 yılında iGEM yarışmasında altın madalya ve LALF proteiniyle “Avrupa en iyi gen” dalında jüri özel ödülü kazanmıştır.

iGEM 2012

CANCEL THE CANCER (CTC) KANSERİ İPTAL ET

Çalışmalar sonucu bakterilerde anti-EpCAM reseptörü başarıyla sundurulmuş ve EpCAM antijenlerine bağlanabilmiştir. Aktivasyonun gösterilmesine yönelik laboratuvar çalışmaları üniversitemizde devam etmektedir.(Bilgi için: 2012.igem.org/Team:Fatih- Medical) Bu proje 2012 yılında iGEM yarışmasında bronz madalya kazanmıştır.

iGEM 2013

ONCOLI

Çalışmanın tedavi anlamındaki ileri deneyleri halen üniversitemizde devam etmektedir.(Bilgi için: 2013. igem.org/Team:ATOMS-Turkiye)

Bu proje 2013 yılında iGEM yarışmasında altın madalya kazanmıştır.

iGEM 2014

CHANGE OF HEART – KALBİN DEĞİŞİMİ

Yapılan deneyler sonucu tüm genlerimizden beklediğimiz sonuçları aldık. Kullanılan epitel hücrelerimizin ürettiği tPA etkili şekilde pıhtıyı eritirken; hücreler, üretimi indükleyen hipoksiye kontrol grubuna göre 6 kat daha şiddetli cevap veriyordu. Aynı şekilde ROS varlığının algılanması ve etkili şekilde antioksidan protein ve enzimlerin üretilmesi başarıyla sonuçlandı. (Bilgi için: 2014.igem.org/Team:ATOMS-Turkiye)

LABORATUVARLARIMIZ

Tıbbi Genetik Araştırma Laboratuvarı

 • Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi
 • Mesleki Beceri Laboratuvarı
 • Simüle Hasta Laboratuvarı
 • Kadavra Salonu

Niçin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon?

 • Güçlü akademik kadro
 • Öğrenci Merkezli Eğitim
 • Eğitim Uygulama Üniteleri
 • Anadili İngilizce olan eğitmenlerle eğitim
 • İkinci yabancı dil
 • Yurtdışında eğitim görme imkanı
 • Bilim insanı yetiştirme vizyonu
 • Başarı bursu imkanı

Misyonumuz

Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğimizi, üniversitemizi ve ülkemizi temsil eden, yaşam boyu öğrenme ve öğretme becerisi gelişmiş, insan ve hasta haklarına saygılı evrensel, kültürel değerler ve bilim ışığında bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını korumayı ve yükseltmeyi hedef edinmiş, mesleki otonomiye sahip yenilikçi, araştırmacı ve girişimci fizyoterapistler yetiştirmek

Vizyonumuz

Sağlık sisteminin verimli işleyişi ile toplum sağlığının iyileştirilmesinde et- kin rol oynayan, fizyoterapi biliminin gelişmesi için eğitim ve araştırma öncelikli çalışmalar yapan, ulusal ve uluslararası düzeyde referans gösterilen çağdaş ve saygın bir eğitim kurumu olmaktır. Okulumuz bilimsel ve teknolojik gelişmeleri topluma yansıtan, öğrencilerini hayata geniş anlamda hazırlanmasını hedefleyen, mezunlarının uzmanlık ve akademik ilerleme fırsatlarını yakalayabilecek aydın bireyler olarak eğitmeyi amaçlayan bir kurumdur.

Fizyoterapist Kimdir

Hastalar

Yaralanma, hastalık, doğuştan gelen özür, hareket sistemi bozuklukları veya diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; kişilerin fonksiyonel limitasyonlarını, ağrıyı, özrü ve yeteneklerini özel ölçme, değerlendirme ve inceleme yöntemleri ile belirleyerek hekimin tanısına göre, fonksiyonun ve fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan ve tekrar değerlendirerek rapor eden

Sağlıklı kişiler

Sağlıklı kişilerin sağlığını devam ettirmek ve yaralanmaları önlemek amacıyla uygun egzersizler/koruyucu programlar planlayan “Sağlık ekibinin vazgeçilmez üyeleridir”

Kimler Fizyoterpist Olabilir

 • Fen bilimlerine ilgili ve bu alanlarda başarılı,
 • Bedence güçlü ve dayanıklı
 • Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
 • El ve parmak becerileri gelişmiş,
 • Başkalarını anlayabilen ve onlara yardım etmekten hoşlanan,

Mezun Olduğunuzda Fizyoterapist Ünvanı İle

 • Devlet Hastanelerinde,
 • Özel Hastanelerde,
 • Sağlık Bakanlığı,
 • Sosyal Sigortalar Kurumu,
 • Üniversite Araştırma Hastanelerinde,
 • Rehabilitasyon Merkezlerinde,
 • Özel Kliniklerde,
 • Spor Kulüplerinde,
 • Huzurevlerinde,
 • Özel Eğitim Kurumlarında,
 • Termal Tesislerde,
 • Sağlıklı Yaşam Merkezlerinde çalışabilirsiniz.

Yüksek Lisans, Doktora yaparak akademik kariyerde yerinizi alabilirsiniz.

ÖNCE ÖĞRENCİMİZ SONRA MESLEKTAŞIMIZ OLMAK İSTERMİSİNİZ?

Giriş Koşulları

Yükseköğretim Geçiş Sınavı (YGS)-2 ile öğrenci kabul edilmektedir.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Kulüpler

 • FİZYOBAT (Fizyoterapi Bilim ve Araştırma Topluluğu)
 • ADOT (Anlamlı Dokunuşlar Topluluğu)

KESİNTİSİZ BURS İMKANLARI

Üniversitemiz başarılı öğrencileri Üniversitenin imkanlarından ve artılarından faydalanmaları için Öğrenim ücretinin tamamından veya bir kısmından muaf ederek öğrenim görme imkanı sağlamaktadır.

TAM ÖĞRENİM BURSU

LYS sonuçlarına göre Turgut Özal Üniversitesi tam burslu kontenjanlarından birini kazanıp kayıt yaptıran öğrencilere, öğrenim ücretinin tamamı kadar burs verilir. Tam burs verilen öğrenci, bursu devam ettiği müddetçe, öğrenim ücretinin tamamından muaf tutulur.

% 50 ÖĞRENİM BURSU

LYS sonuçlarına göre Turgut Özal Üniversitesi %50 burslu bir programa yerleşen öğrenciler öğrenim ücretinin yarısından muaf tutulurlar.

% 25 ÖĞRENİM BURSU

LYS sonuçlarına göre Turgut Özal Üniversitesi %25 burslu bir programa yerleşen öğrenciler öğrenim ücretinin dörtte birinden muaf tutulurlar.

TURGUT ÖZAL ÜSTÜN BAŞARI BURSU

Kayıtlı oldukları programlarda ücretli ya da kısmi burslu olarak öğrenim görmekte olan öğrencilerden, bir eğitim-öğretim yılındaki güz ve bahar yarıyılları sonundaki yıllık not ortalaması (YNO) 3,50 ve üzerinde olup başarısız ve eksik dersi bulunmayan öğrencilere, kademeli olarak Turgut Özal Üstün Başarı Bursu verilir.

ÇOCUK GELİŞİMİ

Çocuk Gelişimi Mesleği, Toplumun temeli olan çocukların sağlıklı bir ortamda, uygun eğitim-öğretim olanakları ile bilinçli ve bilgilendirilmiş aileleri ile birlikte; sağlıklı, eğitimli ve ülke kalkınmasında etkin rol alabilen bireylerden oluşan toplum yaratmayı hedefleyen bir disiplindir.

Çocuk Gelişimi Mesleğinin Temel Amacı

Çocuk Gelişimi Bölümü, 0-18 yaşlar arasındaki tipik gelişim gösteren, özel eğitim gereksinimi olan,korunmaya muhtaç (kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suçlu çocuklar) veya hastanede yatarak veya ayakta tedavi gören çocukların zihinsel, dil, motor, öz-bakım, sosyal ve duygusal alanlarda gelişimlerini değerlendirerek teorik ve uygulamalı olarak uygun gelişimsel destek programları ile çocuğa, aileye ve topluma hizmet sunan yaşam boyu eğitim-öğretim ve kendini yetiştirme becerisine sahip, insan haklarına saygılı, çağdaş, mesleki ve bilimsel alanda yetkin “Çocuk Gelişimci” yetiştirmektir.

Mezunların İş İmkânları

 • Birleşmiş Milletler, UNICEF, ILO gibi uluslararası örgütler
 • Kalkınma Bakanlığı
 • Ulusal Ajans
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadınının Statüsü Genel Müdürlüğü,
 • Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlükleri
 • Sağlık Bakanlığının çeşitli genel müdürlükleri ile bağlı birimleri
 • Adalet Bakanlığına bağlı çocuk mahkemelerinde ve eğitim evleri
 • Milli Eğitim Bakanlığı; Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nde, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde, Talim Terbiye Genel Kurulu gibi birimlerinde ve orta öğretimde öğretmen olarak
 • Üniversiteler ve özel kuruluşların çocuk hastaneleri
 • Okul öncesi eğitim kurumları
 • Özel eğitim, bakım ve rehabilitasyon merkezleri
 • Radyo ve televizyon kuruluşları
 • Yayınevleri
 • Çocuk tiyatroları
 • Oyuncak üretimi ve dağıtımı yapan kurum ve kuruluşlar
 • Sivil Toplum Örgütleri

Öğrenciler 4 Yıl Eğitim Öğretim Süresince Ne Yapıyorlar?

 • Psikolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş, Temel Anatomiye Giriş, Çocuk Ruh Sağlığı gibi temel dersleri,
 • Çocuk Gelişimine Giriş, Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim, Erken Çocukluk Dönemin- de Gelişim ve Eğitim,
 • Ergenlik Döneminde Gelişim, Okul Öncesi Eğitimde İlke ve Yöntemler, Çocuk Gelişimi ve Mevzuat, Erken Müdahale Yaklaşımları ve Gelişimsel Riskler gibi temel Çocuk Gelişimi alan dersleri,
 • İletişim Becerileri, Sanat Etkinliklerini İzleme ve Değerlendirme, Drama gibi sosyal beceri ve yetkinlik geliştirme dersleri,
 • Çocukları Tanıma Teknikleri, Çocukla İletişim, Aile Danışmanlığı, Çocukta Sanat ve Yaratıcılık, Okul Öncesi Dönemde Dramatik Etkinlikler ve Oyun gibi yöntem dersleri,
 • Özel Eğitime Giriş, Zihinsel Engelinde Gelişim ve Eğitim, Yanlışsız Öğretim Yöntemleri, Üs- tün ve Özel Yeteneklilerde Gelişim ve Eğitim, Özel Öğrenme Güçlüğünde Gelişim ve Eğitim gibi özel eğitim dersleri alırlar.
 • Öğrencilerimiz dört yıllık öğretim süreci içinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, özel okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezleri, basın ve yayın kuruluşlarında uygulamalı staj yaparlar.

ODYOLOJİ BÖLÜMÜ

Odyoloji kelime anlamı olarak işitme bilimi demektir. Ancak odyoloji mesleği bundan daha fazlasını içermektedir. Odyoloji, sağlık uzmanlığıdır; işitme kaybı olan kişilere yardımcı olur. Odyoloji, eğitimsel bir alandır; bebeklere, çocuklara yetişkinlere işitme kaybı sonrasında gerek işitme cihazları ile gerekse koklearimplant ile yeniden işitmeyi öğretir. Odyoloji, koruyucu-önleyici sağlık alanıdır; yenidoğan ve çocuklarda işitme taramaları yapar ve işitme kaybı risk faktörü olanları takip eder. Odyoloji danışmanlık alanıdır; işitme kaybı olan kişilerin prob- lemlerini dinler, çözüm arar. Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde odyoloji işitme problemlerini önleyen, tanılayan ve rehabilite eden bir sağlık alanıdır. Odyolog, odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun; bireylerde işitme ve denge kontrolleri ile işitme bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman hekimin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak işitme, denge bozukluklarını tespit eden, rehabilite eden ve bu amaçlarla kullanılan cihazları belirleyen; sağlık meslek mensubudur.

Odyoloji Mesleğinin Temel Amacı

Odyoloji mesleğinin temel amacı, bebeklikten yaşlılığa kadar populasyonun her kesiminde günümüz teknolojisinin sağladığı her türlü kaynak ve cihazları kullanarak işitme ve denge problemlerine çözüm aramak, rehabilitasyon programları ile bireyleri toplumun sağlıklı fertleri haline getirmek, aile-toplum sağlığını korumayı hedefleyerek ülke gelişimine katkıda bulunmaktır.

Mezunların İş İmkanları

Ülkemizde Odyoloji eğitimi 1967 yılında yüksek lisans düzeyinde başlatılmıştır; yaklaşık 40 yıldır lisansüstü (bilim uzmanlığı) ya da doktora (bilim doktorluğu) düzeyinde yürütülen bu programlar çerçevesinde toplam 175 civarında odyolog alanda hizmet vermektedir. Odyoloji alanında kişi başına düşen odyoloji uzman sayısının artırılması alanda hizmet kalitesinin de artırılması olarak geri dönecektir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığına bağlı 1500 civarındaki hastanede en az bir odyolog kadrosu ve ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca SUT yasaları gereği koklear implant uygulamalarında odyolog imzası gereklidir. Odyologlar, devlet ve üniversite hastanelerinin dışında özel ve askeri hastanelerde, koklear implant merkezlerinde, işitme cihaz merkezlerin- de, endüstriyel firmalarda, özel eğitim merkezlerinde, okullarda, huzurevlerinde mesleklerini icra etme olanağına sahiptirler. Ülkemizde odyolog açığı halen devam etmekte olan yüksek lisans programları tarafından kapatılamamaktadır. Bu nedenle odyoloji bilim mezunları ülkemiz koşullarında kolaylıkla istihdam olanağı bulacaklardır.

2013 İş Almanak’ı odyolojiyi 250 meslek içerisinde en çok tercih edilen 4. meslek olarak belirlemiştir.

Odyoloji mezunlarının geniş bir çalışma alanına sahip olması, ülkemizde yeterli odyolog sayısının olmaması, toplum ve birey sağlığına hizmet anlayışına sahip olması, odyoloji alanını ileriye yönelik çalışmaya değer bir meslek haline getirmektedir.

Öğrenciler 4 Yıllık Eğitim-Öğretim Süresince;

 • Temel anatomi-fizyoloji, işitme –denge- konuşma anatomi ve fizyolojisi-patofizyolojisi ile temel tıp bilimlerine ait bilgileri,
 • Psikoloji, gelişim psikolojisi, sağlık psikolojisi dersleri ile bebeklikten yetişkinliğe insan doğasını anlama,
 • gelişimini takip etme, hasta psikolojisini biçimlendirme,
 • Mesleki İngilizce ve ileri düzey İngilizce ile uluslararası kaynakları takip edebilmeyi,
 • Temel odyoloji dersleri ile işitme-denge mekanizmasını değerlendirmeyi,
 • İşitme kayıplı bireylerin yaş gruplarına göre değerlendirilmesini sağlayan pediyatrik ve geriatrikodyoloji konularını,
 • İşçi sağlığı kapsamında gürültü ve etkilerini inceleyen endüstriyel odyoloji,
 • Okul öncesi dönemde konuşma-lisan gelişimi ve işitme kaybının bu gelişim üzerine etkilerini,
 • Elektrofizyolojik değerlendirme yöntemleri ile işitme ve denge problemlerinin tanısının konulmasını,
 • İşitme kayıplı bireylerde işitme cihaz ve koklearimplant uygulamaları,
 • İşitme cihaz kalıp alma, kalıp özelliklerini belirleme,
 • İşitme kayıplı bireylerde rehabilitasyon ile yeniden işitme ve konuşmayı öğrenme veya var olan işitme konuşma becerilerini en verimli kullanma tekniklerini teorik ve uygulamalı dersler ile öğreneceklerdir.

İşitme Laboratuvarı

Teorik derslerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi amacı ile modern cihazlarla donatılmış İşitme-Denge Laboratuvarımız içerisinde öğrenciler pratik uygulama yapma imkanına sahip olacaklardır. Odyoloji de ölçümün temelini oluşturan saf ses hava-kemik yolu işitme testleri, konuşma testleri, akustik immitansmetri, otoakustik emisyon testleri ve işitsel uyarılmış cevap odyometresi ile tanı koyma değerlendirme yapılırken, işitme cihazı uygulaması ile hastaya en uygun işitme cihazının seçimi ve işitme cihazlarının test edilmesi konusunda da yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaları amaçlanmıştır. Ülkemizde halen çok yaygın kullanımı olmayan ancak işitsel korteks seviyesinde özellikle bebek ve çocuklarda elektrofizyolojik ölçümler yaparak hasta değerlendirmesi, işitme cihazı ve koklear implant değerlendirmesi yapılabilmektedir. En son teknolojik gelişmeleri içeren videonistagmografi cihazı ile denge sisteminin değerlendirilmesi konusunda da öğrencilerimiz pratik yapma imkanı bulacak- lardır. Ders uygulama eğitimlerine Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı tarafından Turgut Özal Üniversitesi Beştepe Hastanesinde destek olunmaktadır.

Lisanüstü Eğitim Öğretim Olanakları

Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Odyoloji Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi alma şansı da vardır. Böylece kendini bu alanda geliştirmek, mesleki bilgi, beceri ve deneyim olarak lisansüstü eğitimle geliştirmek ve akademik kariyer yapmak için de böylesi bir fırsata sahip olabilirsiniz.

BESLENME VE DİYETETİK

Beslenme ve Diyetetik Meslek ve Disiplin Tanımı

Diyetisyenlik mesleği; toplumun beslenme durumunun, ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi, besin analizleri, hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda çalışan, bilimsel araştırmalar yapabilen, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi açısından toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayan bir disiplindir.

Beslenme ve Diyetetik Mesleğinin Temel Amacı

Beslenme ve diyetetik alanında uluslararası bilimsel standartlarda eğitim ve öğretim yaparak yük- sek standartlarda donanımlı diyetisyenler yetiştirmek, bu alanda yapılacak bilimsel araştırmalarla birey ve toplumun yaşam boyu yeterli ve dengeli beslenmelerinin sağlanarak; sağlıklarının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasını sağlamaktır.

Mezunların İş İmkanları

 • TEDAVİ KURUMLARI
 • j Özel veya kamuya bağlı hastaneler, j Poliklinikler,
 • j Sağlık merkezleri, j Diyaliz üniteleri...
 • TOPLU BESLENME HİZMETLERİ
 • j Yemek fabrikaları,
 • j Otel yiyecek-içecek bölümleri,
 • j Toplu beslenme hizmeti veren tüm özel ve kamu kuruluşları…
 • HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ
 • j Çocuk ve yaşlı bakım evleri,
 • j Spor okulları, kulüpler, federasyonlar…
 • ARAŞTIRMA KURUMLARI
 • BESİN SANAYİ

Öğrenciler 4 Yıllık Eğitim - Öğretim Süresince;

Birinci yıl; mesleki oryantasyon, beslenme ilkeleri, temel bilimler (kimya, matematik, psikoloji, antropoloji, ekonomi, biyoloji), toplum bilim, Türk dili, Atatürk ilke ve inkilapları tarihi, İkinci yıl; besin kimyası ve analizleri, temel tıp dersleri (anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji), bilgi sistemlerine giriş, Üçüncü yıl; beslenme ve diyetetik alanı ile ilgili temel dersler olan; toplumda beslenme durumunun saptanması, toplu beslenme sistemleri hastalıklarda diyet tedavisi, beslenme eğitimi, çocuk hastalıklarında beslenme, toplum ve sağlık, toplumda beslenme sorunları ve epidemiyolojisi ve genel işletme derslerini alırlar. Dördüncü yıl; seminer, mezuniyet çalışması ve temel beslenme derslerini uygulamalı olarak kurum ve hastane beslenme stajlarını yaparlar.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Turgut Özal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülmekte olan yabancı dil derslerinde hedef; ilgili yabancı dili yazılı ve sözlü olarak akıcı bir biçimde kullanabilen, yabancı dildeki her türlü metni okuyup anlayabilen, bilimsel düşünce ortaya koyabilen bireylerin yetiştirilmesi ve yabancı dilin tüm dünyada her kapıyı açan bir anahtar olduğu bilincinin oluşturulmasıdır.


Öğrencilerimiz, dil öğrenimleri süresince sınıf içi faaliyetlerle ya da internet ortamında sunulan ders dışı faaliyetlerle dört temel beceriyi (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) kullanarak, öğrenme sürecine aktif olarak katılmakta ve yabancı öğretim elemanlarımız (native speakers) ile sürekli iletişim halinde bulunarak kendilerini geliştirme imkânına sahip olmaktadırlar.


Yabancı dil derslerinin müfredatı, uzmanlar tarafından hazırlanarak gerektiğinde güncellenmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin, uluslararası geçerliliği olan sınavlara (IELTS, TOEFL vb.) girerek Avrupa Konseyi Dil Çerçevesi’nde (CEFR) belirlenen seviyeye ulaşmaları ve dil pasaportuna sahip olmaları sağlanmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için birçok faaliyet organize edilerek, farklı ülkelerde bulunan üniversitelerle projeler geliştirilmektedir.

Ankara Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulumuz işletmelerin ihtiyacına yönelik, okul-sanayi işbirliği odaklı olarak sektörel ihtiyaçlara göre güncellenen müfredatlar hazırlayarak ve deneyimli akademisyen kadrosuyla; mesleki donanımları edinmiş, çalışma hayatının gerektirdiği becerileri kazanmış, bilgi teknolojileri ile bütünleşmiş, meslek etiği duyarlılığına sahip, sosyal öğrenciler yetiştirmeyi vizyon kabul etmektedir.


Adalet

Bu programda; hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel hukuk sorunlarını çözebilen, demokrasi, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi vazgeçilmez ilkeleri benimsemiş, hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışın bilincinde, yaşam boyu ve kendi kendine öğrenme becerisini kazanmış adalete yardımcı hizmet personeli yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bilgisayar Programcılığı

Modern iş hayatında ihtiyaç duyulan yazılım ve web alanlarında uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlar; bilgisayar teknikeri, bilgisayar programcısı, web programcısı unvanıyla özel sektörde ve kamuda istihdam edilmektedir.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Programda; önemi her geçen gün artan sağlık bilimleri alanında kullanılan alet ve cihazların; montajı, bakımı ve onarımı, kalibrasyon (ayarları yapma, test etme) işlemlerini yapan biyomedikal cihaz teknikeri yetiştirilmektedir.

Çocuk Gelişimi

Programda; çocuk gelişimi, çocuk eğitimi, değerler eğitimi ve özel eğitim alanında nitelikli, okul öncesi eğitim ortamlarını planlayabilen, uygulama yeterlilikleri yüksek eğitimciler yetiştirilmektedir.

Grafik Tasarım

Bu programda; güzel sanatları teknoloji ile destekleyerek, her türlü grafik tasarım uygulamasını yapabilen, çağın gerektirdiği ekipmanları kullanabilen, fotoğrafçılık, desen, tipografi, illüstrasyon, web tasarımı gibi grafik tasarım öğelerini bilen mezunlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Programda; halkla ilişkiler kampanyalarının organizasyonu, tanıtım, reklamcılık, kitle iletişimi, beden dili kullanımı bilgilerini alan aktif, topluma ve insana duyarlı, yenilikçi mezunlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

İşletme Yönetimi

Programda; Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretim Yönetimi, Finansal Yönetim, Muhasebe, Girişimcilik ve Ticaret Hukuku gibi alan bilgilerine sahip, saha uygulamaları konusunda tecrübe kazanmış öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır..

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu, sağlık sektörünün ihtiyacına yönelik programları ve çalışma hayatının gerektirdiği becerileri kazandırma konusunda deneyimli uzman öğretim elemanı kadrosuyla sosyal, kişisel becerilerini geliştirmiş, bilgi teknolojileri ile bütünleşmiş, sorumlu sağlık teknikerleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz uygulama eğitimleri için üniversitemizin Tıp Fakültesi ve Hastaneleri’nin güçlü kadrosu ve altyapısı ile desteklenmektedir.


Diş Protez Teknolojisi

Programda; diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen ölçü, model ve kayıtlar üzerinde çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli, sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yapabilecek nitelikli elemanlar yetiştirilmektedir.

Ağız ve Diş Sağlığı

Programda; diş hekimi muayenehanelerinde, kamu veya özel kişilere ait diş polikliniklerinde diş hekiminin tüm klinik çalışmaları için gerekli orta- mı hazırlayacak, hasta tedavisi sırasında yardımcı olacak sağlık teknikerleri yetiştirilmektedir.

Ameliyathane Hizmetleri

Bu programın mezunları sağlık bilimlerinin diğer alanlarında da pratik ve teorik donanıma sahip bir tekniker olarak ameliyathane ekiplerinde doğrudan yer alırlar. Gerek ön hazırlık, gerekse ameliyat esnasında cihaz ve ekipmanların kullanımından sorumlu tekniker olarak cerraha destek sağlarlar.

Fizyoterapi

Fizyoterapi programının amacı, fizik tedavi uygulama alanında eksikliği duyulan yardımcı sağlık personeli olarak çalışabilecek “Fizyoterapi Teknikerleri” yetiştirmektir. Öğrenciler fizik tedavi modaliteleri, ölçüm yöntemleri, kinezyoloji, egzersiz programlarının doğru uygulanabilmesi gibi temel kavramlar konusunda beceriler kazanırlar.

Elektronörofizyoloji

Programın amacı, santral ve periferik sinir sistemi fonksiyonlarının bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkların saptanmasında kullanılan nörofizyolojik yöntemlerin uygulanmasında uzman hekimlerin denetiminde çalışabilecek donanımlı teknikerler yetiştirilmesidir.

İlk ve Acil Yardım

Programı; hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp, uygun acil yaklaşımını planlayıp, uygulayabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan sağlık teknikeri yetiştirmektedir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Programda, insan ve toplum sağlığı alanında yapılan çalışmalar, verilen hizmetler sonucunda oluşan basılı veya elektronik ortamda kayıtlı bilgi ve belgeleri derleyen, düzenleyen ve kullanıcıların hizmetine sunan, ayrıca sağlık kuruluşlarında sekreterlik hizmetlerini yürüten meslek mensupları yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Programda sağlık kurum ve kuruluşlarının radyoloji ve nükleer tıp alanlarında görev alabilecek nitelikli teknikerler yetiştirilmektedir. Öğrencilerimiz alan dersleriyle birlikte ağırlıklı olarak hastanelerin tıbbi görüntüleme birimlerinde mesleki uygulamalarla deneyim kazanmaktadırlar.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Programda, hastalıkların teşhis ve tedavisi için gereken tüm tetkikleri en kısa sürede yaparak güvenilir sonuç elde edebilecek, hastane laboratuvarlarında görev alacak teknikerler yetiştirilmektedir.

Anestezi

Bu programda; her türlü tıbbi müdahale ve ameliyat işlemlerinin anestezi uygulamalarında hekime yardımcı olacak sağlık personeli yetiştirilmektedir.

Diyaliz

Bu programda, kronik böbrek yetmezliği olan hastaların hemodiyaliz işlemlerinde görev yapacak diyaliz teknikeri yetiştirilmektedir. Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz resmi ya da özel sağlık kuruluşlarında diyaliz ünitelerinde görev almaktadırlar.

Odyometri

Bu programda; hastanelerin kulak burun boğaz ünitelerinde (KBB), bireylerin işitme ölçümlerini yapan ve odyoloji cihazlarını kullanarak gerekli testleri uygulayan “Odyometri Teknikerleri” yetiştirilmektedir.

Optisyenlik

Programda; göz doktorları tarafından görme kusurları tespit edilen hastaların reçetelerine göre kullanılması gereken optik camları, çerçeveyi temin ederek montajını yapan teknikerler yetiştirilmektedir. Modern makine ve teçhizatla donatılmış laboratuvarlarımızda uygulamalı eğitim verilmektedir.

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Bu programda; patoloji laboratuvarlarında doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesine kadar yapılan tüm teknik hizmetlerin yürütülmesinde görev alan patoloji laboratuvar teknikerleri yetiştirilmektedir.

KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR

BÖLÜM ADI YIL PUAN TÜRÜ 2016 KONTENJAN 2015 TABAN PUAN TABAN BAŞARI SIRASI 2015 TAVAN PUAN ÜCRETLER
TIP FAKÜLTESİ
Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 6 MF-3 7 516,09506 661 547,85218 Ücretsiz
Tıp Fakültesi (Ücretli) 6 MF-3 63 420,97106 24.135 514,85943 39.900
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 4 TM-3 9 473,76183 1.110 503,75337 Ücretsiz
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 TM-3 5 399,84718 23.307 419,52563 13.950
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 4 TM-3 12 382,70115 38.034 397,11909 20.925
Hukuk Fakültesi (Ücretli) 4 TM-3 64 344,17039 89.558 379,60274 27.900
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat (Tam Burslu) 4 TM-1 3 360,42882 54.803 362,78984 Ücretsiz
İktisat (%75 Burslu) 4 TM-1 9 290,98083 169.969 353,66565 6.975
İktisat (%50 Burslu) 4 TM-1 18 219,55316 453.516 264,43245 13.950
İşletme (Tam Burslu) 4 TM-1 4 336,75058 83.289 403,23897 Ücretsiz
İşletme (%75 Burslu) 4 TM-1 12 271,66200 226.718 297,39596 6.975
İşletme (%50 Burslu) 4 TM-1 24 204,84748 467.983 263,93856 13.950
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 3 357,86428 57.597 363,26576 Ücretsiz
İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) 4 TM-1 8 282,78158 191.986 319,02137 6.975
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM-1 19 212,27290 464.344 266,18636 13.950
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) 4 TM-2 5 371,32574 46.482 376,80998 Ücretsiz
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu) 4 TM-2 7 322,13707 115.400 359,07332 6.975
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) 4 TM-2 28 243,64134 371.869 317,56787 13.950
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) 4 TM-2 10 219,71397 480.897 242,34704 27.900
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-2 4 379,63510 38.459 400,49053 Ücretsiz
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) 4 TM-2 7 335,69992 92.281 365,38399 6.975
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM-2 29 244,51595 367.541 327,19469 13.950
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 4 MF-4 6 383,93976 40.718 459,68442 Ücretsiz
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) 4 MF-4 20 264,58528 158.746 336,69245 13.950
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) 4 MF-4 14 229,07908 231.194 255,98594 20.925
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 4 MF-4 7 387,57808 38.579 425,95630 Ücretsiz
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) 4 MF-4 18 296,61463 114.062 352,24698 13.950
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) 4 MF-4 20 230,06978 228.966 281,66889 20.925
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 4 MF-4 5 367,50501 50.912 382,08118 Ücretsiz
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 4 MF-4 10 307,39380 101.900 358,54059 13.950
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) 4 MF-4 12 270,86723 148.606 285,33451 20.925
İnşaat Mühendisliği (Ücretli) 4 MF-4 23 243,94939 197.324 269,32241 27.900
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 4 YGS-2 5 468,49412 11.660 485,08402 Ücretsiz
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) 4 YGS-2 5 430,47416 32.035 462,62171 12.750
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 4 YGS-2 35 321,38226 147.803 407,45827 25.500
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik (Tam Burslu) 4 YGS-2 5 382,45383 70.914 391,64506 Ücretsiz
Hemşirelik (%25 Burslu) 4 YGS-2 20 284,24593 234.037 311,18504 17.850
Hemşirelik (Ücretli) 4 YGS-2 25 238,79787 458.473 278,88983 23.800
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) 4 YGS-2 5 437,36859 27.679 465,44606 Ücretsiz
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) 4 YGS-2 5 404,89415 50.867 419,85423 11.900
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) 4 YGS-2 35 295,70711 201.677 400,93836 23.800
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 4 YGS-5 5 372,07526 82.714 406,04910 Ücretsiz
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) 4 YGS-5 5 333,00712 163.583 351,07573 11.900
Çocuk Gelişimi (Ücretli) 4 YGS-5 40 250,73433 789.552 332,74946 23.800
Odyoloji (Tam Burslu) 4 YGS-2 5 446,79102 22.142 461,24113 Ücretsiz
Odyoloji (%25 Burslu) 4 YGS-2 9 358,73577 95.602 418,68964 17.850
Odyoloji (Ücretli) 4 YGS-2 36 289,53795 218.248 350,25168 23.800
Sosyal Hizmet (Tam Burslu) 4 YGS-5 5 398,05596 50.180 422,67158 Ücretsiz
Sosyal Hizmet (%50 Burslu) 4 YGS-5 7 326,75326 198.975 366,10298 11.900
Sosyal Hizmet (%25 Burslu) 4 YGS-5 11 YENİ AÇILAN BÖLÜM 17.850
Sosyal Hizmet (Ücretli) 4 YGS-5 27 239,09811 934.793 313,36788 23.800
ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU
Adalet (Tam Burslu) 2 YGS-3 7 342,87695 333.925 355,94002 Ücretsiz
Adalet (%25 Burslu) 2 YGS-3 18 273,39282 673.902 320,66484 10.875
Adalet (Ücretli) 2 YGS-3 45 233,41841 1.147.442 272,53642 14.500
Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) 2 YGS-1 5 322,80061 1.002.091 351,27460 Ücretsiz
Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu) 2 YGS-1 40 157,06266 1.406.882 205,71739 10.875
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tam Burslu) 2 YGS-1 5 290,04050 753.317 332,00316 Ücretsiz
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%25 Burslu) 2 YGS-1 45 181,99524 1.336.284 234,90804 10.875
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 2 YGS-4 7 359,50597 1.001.948 408,93899 Ücretsiz
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) 2 YGS-4 18 260,91388 1.528.624 303,41045 10.875
Çocuk Gelişimi (Ücretli) 2 YGS-4 45 238,14405 1.722.897 295,81365 14.500
Grafik Tasarımı (Tam Burslu) 2 YGS-5 4 351,95397 1.132.172 360,21957 Ücretsiz
Grafik Tasarımı (%50 Burslu) 2 YGS-5 8 YENİ AÇILAN BÖLÜM 7.250
Grafik Tasarımı (%25 Burslu) 2 YGS-5 28 230,38549 1.643.369 279,20261 10.875
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) 2 YGS-4 6 307,97974 1.496.122 332,41101 Ücretsiz
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) 2 YGS-4 49 206,91101 1.411.183 292,52421 10.875
İşletme Yönetimi (Tam Burslu) 2 YGS-6 5 308,11291 1.158.153 313,47653 Ücretsiz
İşletme Yönetimi (%25 Burslu) 2 YGS-6 40 175,88890 1.584.212 222,57649 10.875
SAĞLIK BİLİMLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 257,78337 626.653 261,02739 Ücretsiz
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) 2 YGS-2 36 202,25015 910.773 259,62027 15.600
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 247,94285 563.920 257,97197 Ücretsiz
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) 2 YGS-2 36 206,14242 845.098 231,91255 15.600
Anestezi (Tam Burslu) 2 YGS-2 5 297,23264 877.614 300,10165 Ücretsiz
Anestezi (Ücretli) 2 YGS-2 40 238,91610 931.262 278,44006 15.600
Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu) 2 YGS-2 5 272,47642 274.697 300,54110 Ücretsiz
Diş Protez Teknolojisi (%25 Burslu) 2 YGS-2 8 YENİ AÇILAN BÖLÜM 11.700
Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) 2 YGS-2 32 190,71069 1.129.200 221,07096 15.600
Diyaliz (Tam Burslu) 2 YGS-2 5 292,39991 702.179 292,45334 Ücretsiz
Diyaliz (Ücretli) 2 YGS-2 40 219,05323 1.167.097 252,39443 15.600
Elektronörofizyoloji (Tam Burslu) 2 YGS-1 3 281,81580 1.118.978 281,81580 Ücretsiz
Elektronörofizyoloji (Ücretli) 2 YGS-1 27 215,11071 1.014.216 237,76768 15.600
Fizyoterapi (Tam Burslu) 2 YGS-2 5 332,74735 278.337 365,04666 Ücretsiz
Fizyoterapi (Ücretli) 2 YGS-2 40 229,86066 535.342 333,65739 15.600
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 267,55172 740.370 269,72882 Ücretsiz
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) 2 YGS-2 36 237,41031 1.250.398 269,03362 15.600
Odyometri (Tam Burslu) 2 YGS-1 5 392,80635 1.029.364 426,05991 Ücretsiz
Odyometri (Ücretli) 2 YGS-1 45 221,72327 1.310.965 275,31467 15.600
Optisyenlik (Tam Burslu) 2 YGS-1 5 375,47968 78.140 409,76829 Ücretsiz
Optisyenlik (Ücretli) 2 YGS-1 40 214,06999 744.918 312,54225 15.600
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 262,56204 316.346 283,48300 Ücretsiz
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) 2 YGS-2 10 YENİ AÇILAN BÖLÜM 11.700
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) 2 YGS-2 26 197,64188 995.841 228,71799 15.600
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) 2 YGS-3 5 322,62137 1.722.231 342,91449 Ücretsiz
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) 2 YGS-3 25 222,64236 1.276.745 296,82819 11.700
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) 2 YGS-3 20 232,22053 1.161.837 274,78971 15.600
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) 2 YGS-1 5 274,20116 289.947 333,13398 Ücretsiz
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) 2 YGS-1 40 222,98319 634.103 276,79107 15.600
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) 2 YGS-2 5 243,16149 820.190 244,52175 Ücretsiz
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) 2 YGS-2 40 204,90064 865.894 240,72134 15.600

İSTİHDAM ORANLARI

TANITIM TURU İSTEK FORMU

TANITIM MATERYALİ İSTEK FORMU

SIK SORULAN SORULAR


 1. GENEL BİLGİLER

 1. Turgut Özal Üniversitesi ne zaman, nasıl ve kim tarafından kuruldu?
 2. Turgut Özal Üniversitesinde eğitim dili nedir?
 3. İngilizce bölümlerde hazırlık sınıfından başarısız olursam ne yapabilirim?
 4. İngilizce dışında başka hangi yabancı dilleri öğrenebilirim?

 1. KAMPÜSTE YAŞAM

 1. Öğrencilerin barınma imkânları nelerdir?
 2. Sosyal ve kültürel faaliyetleriniz nelerdir?
 3. Üniversitenizin spor imkânları nelerdir?
 4. Üniversitenizde bulunan öğrenci kulüpleri nelerdir?

 1. ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ

 1. Lisans programlarına yerleştirilebilmem için gereken puan türleri ve bölüm kontenjanları nelerdir?
 2. Yandal veya çift anadal uygulaması üniversitenizde mevcut mu?
 3. Kayıt dondurma işlemi yapılıyor mu? Kayıt dondurunca eğitim ücretini ödemeye devam ediyor muyum?

 1. ÜCRETLER

 1. Yıllık eğitim ücreti hakkında bilgi verir misiniz?
 2. Eğitim ücreti için taksitlendirme yapıyor musunuz?
 3. İlk üç tercih indirimi nedir?
 4. Kardeş indirimi var mı?

BURSLAR

 1. Burs olanakları nelerdir?
 2. Burslu veya ücretli öğrenciler, Turgut Özal Üniversitesi dışında bir kurumun vereceği başka bir burstan yararlanabilir mi?
 3. Burslu ve ücretli öğrencilerin bir arada eğitim görmeleri bir sorun yaratır mı?
 4. Bir dersten geçilemezse veya sınıfta kalınırsa burs kesilir mi?

ÖĞRENİM

 1. Öğrenime ara vermek istenirse şartlar neler? Kaç dönem izin alınabilir? Ara verilirse yıllık öğrenim ücreti geri ödeniyor mu?
 2. Yerleşkelerinizde bilgisayar ve internet olanakları nelerdir?
 3. Lisans öğretimi boyunca araştırma yapmaya fırsat bulacak mıyız?
 4. Kongre ve bilimsel çalışmalara destek veriliyor mu?
 5. Uluslararası öğrenci değişim programlarına kimler başvurabilir?
 6. Üniversite içinde bölümler arası geçiş olanağı var mı?
 7. Başka bir üniversiteden Turgut Özal Üniversitesi’ne yatay geçiş olanağı var mı?
 8. Üniversitede öğrenim görmekte olan uluslararası öğrenciler var mı?
 9. Daha önce bir başka üniversitede öğrenim görürken aldığım dersleri Turgut Özal Üniversitesi’ndeki programda saydırabilir miyim?
 10. Üniversitenizde Öğrenci Danışmanlığı Sistemi var mıdır?
 11. Derslere devam zorunlu mudur?

MEZUNİYET SONRASI

 1. Öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamlarına yönelik çalışmalarınız nelerdir?

TANITIM

 1. Dilediğimizde Kampüsü gezebilir miyiz?
 2. Hedeflediğimiz meslekler hakkında nasıl bilgi alabiliriz?

EK YERLEŞTİRME

 1. Üniversitenize ek yerleştirme ile girebilir miyim?


TANITIM FAALİYETLERİ

(26 Temmuz- 2 Ağustos)

Üniversite adayı tüm öğrencilerimizi Turgut Özal Üniversitesi’ni yakından tanımak üzere Tanıtım Günlerimize bekliyoruz. Üniversite tercihlerinizde yardımcı olacak tercih uzmanlarımız, bölümler ve meslek grupları ile ilgili derinlemesine bilgi alabileceğiniz öğretim elemanlarımız, eğitim ve sosyal imkanlarımızı daha yakından tanımanız için Kampüs Gezi Programlarımız ile siz değerli öğrencilerimizi Üniversitemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız.

Tel: 444 20 09

E-mail : bilgi@turgutozal.edu.tr

HAKKIMIZDA NE DEDİLER ?

SOSYAL MEKANLAR

Öğrencilerimiz, kampüs içi ve yakın çevresindeki olanaklar sayesinde akademik, sosyal, kültürel ve spor alanlarına yönelik birçok faaliyetten etkin bir şekilde yararlanabilme olanağına sahiptirler. Kampüsümüzün fiziksel dizayn ve donanımı öğrencilerin akademik çalışmalarını merkeze yerleştirebilmelerine ve bu merkez etrafında sosyal ve kültürel faaliyetler çemberi oluşturup üniversite yaşamlarını zenginleştirebilmelerine zemin teşkil edecek şekilde hazırlanmıştır.

Öğrencilerimiz çalışmalarını ev ortamı sıcaklığı içinde yapabilecekleri bir kütüphaneye, akademik araştırma ve çalışmalarını destekleyici bir çok laboratuvara, yeme içme ihtiyaçlarını okul saatleri içerisinde karşılayabilecekleri kafeterya ve yemekhanelere, ve bedensel/zihinsel sağlıklarının muhafazasına yönelik (duş olanaklı) fitnes, basketbol ve voleybol salonlarına ilaveten Üniversitemizin bitişiğinde bulunan Keçiören Belediyesi’ne ait olimpik yüzme havuzundan (ücret karşılığı) yararlanabilme imkanına sahiptirler.

SPOR

*Üniversitemizde Spor Faaliyetleri

Üniversiteler spor federasyonunun düzenlediği yarışmalarda ferdi ve takım branşlarında Üniversitemiz öğrencilerinin kazandıkları önemli başarılar:

Ferdi Branşlar

1-Üniversitemiz YÜZME branşında Türkiye 1.liği ve üniversiteler Türkiye rekorunu elinde bulundurmaktadır.

2-Snowboard kayak yarışmasında Türkiye 1.liği,

3-Okçulukta Türkiye 3.lüğü,

4-Tekvando Türkiye 5.liği,

5-KickBox’da Türkiye 3.lüğü Üniversitemiz öğrencilerinin kazandıkları önemli sportif başarılardır.

Takım Branşları

1-Üniversitemizin Basketbol Takımı Ünilig Türkiye 2.liği ve 3.lüğünü kazanmıştır.

2-Üniversite takımımı, Kort tenisinde 2.ligten 1.lige çıkma başarısı göstermiştir.

3-Futbol takımımız Üniversiteler 2.liginde mücadele etmektedir.

4-Futsal takımımız Ünilig’te mücadele etmektedir.

5-Üniversite Basketbol Takımımız Erkekler Basketbol Bölgesel Liginde mücadele etmektedir.

Alanında uzman hocalar nezaretinde ücretsiz kurslar düzenlediğimiz başlıca spor dalları:

 • Basketbol
 • Futbol
 • Voleybol
 • Fitness
 • Pilates
 • Masa Tenisi

ETKİNLİKLER

Öğrenciler yıl içerisdeki sosyal etkinliklerle moral depolayarak daha verimli bir eğitim hayatı sürdürmekte, bahar şenliği gibi öğrencilerin bizzat kendi çalışmları ve katkılarıyla yaptıkları çalışmaları sergilemektedirler.

YURT VE BARINMA İMKANLARI

Yurtlarımız, üniversite hayatınızda sizlere aile ortamını aratmayan, eğitiminize katkıda bulunmak için alanında başarılı advisorlerle üniversite hayatınızı kolaylaştırmayı ilke edinen kurumlardır.

Yurtlarımızda, eğitim öğretimde başarıyı artıracak etkenlerin yanı sıra sosyal gelişiminiz için yıl içerisinde çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir. Eğitim öğretim faaliyetlerinden arta kalan zamanınızı değerlendirmeniz için çeşitli geziler, sportif ve kültürel etkinlikler organize edilmektedir. Bu faaliyetler; idarecilerin katkısıyla tamamen öğrenciler tarafından organize edilmektedir. Sizin katkılarınızla yurtlarımızda öğrenciler arasında karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı diyaloglar kurulmuştur.

Üniversitemizin her geçen yıl artan eğitim kalitesiyle birlikte, yurtlarımızdaki barınma hizmetlerinde de kalite sürekli artmaktadır. Yurtlarımızda öğrenciler için dinlenme salonu, öğrenci mutfağı, fitness salonu, bilardo, masa tenisi, çamaşırhane ve otopark bulunmakta; dünya kanallarını seyretmenizi sağlayan uydu yayını sağlanmakta, kampüs dışındaki yurtlarımızdan kampüse ulaşım için servis hizmeti sunulmaktadır.

Yurtlarımız, dünyanın çeşitli ülkesinden gelen öğrencilerle çok dilli, çok kültürlü ve çok renkli küçük bir dünya hüviyetindedir. Renk ve kültür mozaiği olan yurtlarımız, dünyanın bir çok ülkesinden gelen öğrencilerle tanışıp dost olduğunuz ulvi mekânlardır. Gayemiz, sizleri millî birlik ve beraberlik duyguları içerisinde, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirerek geleceğin yeni dünyasına hazırlamaktır.

Yurt İmkanları

Yurt ücreti; ısınma, Hafta içi sabah kahvaltı ve akşam yemeği, 24 saat sıcak su ve internet hizmetlerini kapsamaktadır.

Yurtlarda öğrencilerin, ders başarılarını yüksek seviyede tutmaları ve sosyal yönlerini geliştirmelerine yönelik olarak etüt salonu, masa tenisi, fitness , bilardo bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra, uydu yayınıyla dünya kanallarını seyredebilme imkânları da sunulmaktadır.

Yurtlarda öğrenciler için dinlenme salonları, kantin, çamaşırhane bulunmakta, kampüse ulaşımları için servis hizmetleri verilmektedir. (Servis hizmeti; -kullanmak isteyen öğrenciler için- yurt ücretine dâhil olmayıp 1.500,00 TL’dir).

Yurtlarda kalan öğrenciler için çeşitli oryantasyon programları düzenlenmektedir. Öğrencilerin memnuniyetini ölçen anketler yapılmakta ve öğrencilerin ders dışı vakitlerini daha iyi değerlendirebilmeleri için çeşitli geziler, sportif ve kültürel etkinlikler organize edilmektedir.

Faaliyetlerimizden Bazıları

 • DÖNEMLİK GEZİLER
 • ÇİĞ KÖFTE PARTİSİ
 • MORAL GECELERİ
 • ŞİİR DİNLETİSİ
 • PAINTBALL
 • FUTBOL VE SPORTİF TURNUVALAR
 • PİKNİKLER
 • DAĞ YÜRÜYÜŞÜ
 • BİSİKLET BİNME

Yurt Ücretleri

Yurt ön kayıt başvurusu bankacılık işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılabilmektedir. Yurt ücretiyle ilgili sözleşme, ilgili bankanın bütün şubeleri tarafından yapılacaktır. Yurt ön kayıt başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencilerimizin banka sözleşmeleri aktif hale gelir.

Ücretler ve Ödeme Şekli

Ücretler ve Ödeme ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Açıklamalar

1-Peşin ödeme indirimi nakden yahut kredi kartı tek çekimlerinde geçerlidir.

Yurt Başvuru ve Kayıt Tarihleri

Üniversitemizi yeni kazanan öğrencilerin yurt ön başvuruları üniversite kayıtlarıyla aynı tarihlerde yapılacaktır. Yurt başvuruları üniversite kayıtları sırasında bizzat yapılır. Yurt başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin yurt kayıt ofisine uğramaları gerekmektedir. Yurt Başvuru sonuçlarını bu sayfadan ve duyurular alanından yayınlanacaktır.

Kayıt İçin Gerekli Bilgiler

1.

Öğrenci Belgesi

2.

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3.

6 Adet Fotoğraf

4.

Adli Sicil Kaydı

5.

Hepatit-b testi

6.

İkametgah Belgesi

7.

Sağlık Raporu

8. Ödeme Durum Bilgisi

Yurtlar Yönergesi İçin Tıklayınız

YURTLARIMIZ

Vehbi Yüksel Erkek Öğrenci Yurdu

Adres: Varlık Mah. Tanzimat Cad. Yardım Sok. No:1 Yenimahalle/ANKARA

Süleyman Dana Erkek Öğrenci Yurdu

Adres: İncirli Mah. Ahmet Şefik Kolaylı Cad. 97. Sok. No:7 Keçiören/ANKARA

Mahpeyker Kız Öğrenci Yurdu

Adres: Turgut Özal Mah. 2177. Sok. No:10 Yenimahalle/ANKARA

tsk
İletişim Numaramız444 20 09
BİLGİ TALEP FORMU
 • Turgut Özal Üniversitesi'ne ait tüm kampanyalardan telefon ve mail yolu ile haberdar olmak istiyorum.