Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Ortaöğretimden sonra iki yıl önlisans eğitimi verilerek sağlık sektörünün gereksinim duyduğu insan gücünü yetiştiren okulumuzda öğrencilerimiz Sağlık Teknikeri ünvanı ile mezun olmaktadırlar.

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu 1998 yılında Fatih Üniversitesi çatısı altında Ankara Ostim kampüsünde eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Yüksekokulumuz 31.01.2013 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile Turgut Özal Üniversitesine bağlanmıştır.

2011-2012 öğretim yılına kadar 4 farklı programla eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten yüksekokulumuz, 2012-2013 Eğitim-öğretim yılı itibariyle bünyesine 8 program daha katmış ve 12 farklı programda öğrencilerine hizmet vermektedir. 2012-2013 akademik yılında açılan programlarımız şu şekildedir: Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez Teknolojisi, Anestezi, Diyaliz, Fizyoterapi, Odyometri, Optisyenlik ve Patoloji Laboratuvar Teknikleri.


Öğrencilerin dönem içerisinde gördükleri alan dersleri ile ilgili teorik bilgilerin beceriye dönüşmesini sağlamak amacı ile dönem içerisinde işyeri uygulamaları düzenlenmekte ve usta öğreticiler eşliğinde hastane ve araştırma laboratuvarlarında uygulama yapmaları sağlanmaktadır. Üniversitemiz bünyesindeki üç hastanemizde yüksekokul öğrencilerimize hem işyeri eğitimi hem de staj imkânları sunmaktadır.

Müfredatlar, İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi (İKMEP) Projesi çerçevesinde düzenlenmiş olup, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu sağlık personelinin yetiştirilmesi aynı zamanda mezun öğrencilerimizin kendi adına işyeri açabilecek donanıma da sahip olmaları hedeflenerek yapılmıştır.

İşgücü piyasası ile ilişkilerini kurmak ve sürdürebilmek amacıyla, yüksekokulumuz bünyesinde bir danışma kurulu, programlar bünyesinde de bir danışma komitesi oluşturulmuştur.

23.03.2015
Copyright © 2013 - Turgut Özal Üniversitesi - Tüm Hakları Saklıdır