Burslar

BURS OLANAKLARI NELERDİR?
 

Turgut Özal Üniversite’sinin burs çeşitleri aşağıdaki gibidir:

 

ÖĞRENİM BURSU: Her yıl Mütevelli Heyeti kararıyla LYS’de Turgut Özal Üniversitesi tam burslu kontenjanlarından birini kazanıp kayıt yaptıran öğrencilere, öğrenim ücretinin tamamı kadar tam burs verilir. Tam burs verilen öğrenci, bursu devam ettiği müddetçe, öğrenim ücreti ödemeksizin Üniversitemizde öğrenim hakkı kazanır. %75 burs verilen öğrenci, bursu devam ettiği sürece öğrenim ücretinin dörtte üçünden muaf tutulur. Mütevelli Heyeti kararıyla her yıl LYS’de Turgut Özal Üniversitesi %50 kontenjanlarından birini kazanıp kayıt yaptıran öğrencilere, öğrenim ücretinin yarısı kadar yarım burs verilir. %50 burs verilen öğrenci, bursu devam ettiği müddetçe, öğrenim ücretinin yarısını ödeyerek üniversitemizde öğrenim hakkı kazanır. %25 burslu kontenjanlarından birini kazanıp kayıt yaptıran öğrencilere, öğrenim ücretinin %25’i kadar burs verilir. %25 burs verilen öğrenci, bursu devam ettiği müddetçe, öğrenim ücretinin %75’ini ödeyerek üniversitemizde öğrenim hakkı kazanır.

 

Üniversitemizdeki programlara tam ve kısmi burslu olarak yerleşen öğrencilerin bursları azami öğrenim süreleri boyunca verilmektedir. Bursluluk, ders ve sınıf geçme, başarı ortalaması gibi şartlara bağlı olmadan iki yıllık programlar için 4, dört yıllık programlar için 7, altı yıllık programlar için 9 yıl kesintisiz devam eder. Hazırlık Programında okuyanlar için bu süre 2 yıldır.

 

LYS BAŞARI BURSU: Her yıl LYS’de üstün başarı göstererek Turgut Özal Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere, Mütevelli Heyetinin verdiği yetki çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği sayı ve oranda ‘LYS Başarı Bursu’ verilir. 

 

TAM ÖĞRENİM BURSU: LYS’de Turgut Özal Üniversitesi tam burslu kontenjanlarından birini kazanıp kayıt yaptıran öğrencilere, öğrenim ücretinin tamamı kadar burs verilir. Tam burs verilen öğrenci, bursu devam ettiği müddetçe, öğrenim ücretinin tamamından muaf tutulur.
 
%50 ÖĞRENİM BURSLU: LYS sınav sonuçlarına göre TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ %50 burslu bir programa yerleşen öğrenciler Eğitim ücretinin yarısından muaf tutulurlar.
 
%25 ÖĞRENİM BURSLU: LYS sınav sonuçlarına göre TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ %25 burslu bir programa yerleşen öğrenciler Eğitim ücretinin dörtte birinden muaf tutulurlar.
 
TURGUT ÖZAL ÜSTÜN BAŞARI BURSU: Hazırlık sınıfları haricinde, kayıtlı oldukları programlarda ücretli ya da kısmi burslu olarak öğrenim görmekte olan öğrencilerden, bir eğitim-öğretim yılındaki güz ve bahar yarıyılları sonundaki yıllık not ortalaması (YNO) 3,50 ve üzerinde olup başarısız ve eksik dersi bulunmayan öğrenciler, aşağıda belirlenen oranlara göre Turgut Özal Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanır.
 
KESİNTİSİZ BURS: Üniversitemizdeki programlara tam ve kısmi öğrenim burslu olarak yerleşen öğrencilerin bursları azami öğrenim süreleri boyunca verilecektir;  ders geçme, başarı ortalaması gibi şartlara bağlı olmadan

iki yıllık programlarda 4 yıl,
dört yıllık programlarda 7 yıl,
altı yıllık programlarda 9 yıl
bursluluk aynı şekilde devam edecektir.
 
 
Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan YGS, LYS bölüm/programlarının ilk üç tercihi ile yerleşip kayıtlarını yaptıran öğrencilere Eğitim-Öğretim ücreti üzerinden %5 oranında indirim yapılır. Bu indirim azami öğrenim süresince devam eder.
 

Yerleştiği puan türünde LYS’de başarı gösterenlere verilen ve aşağıda belirtilen nakit burslar, öğrenciler yerleştirildiği programdaki öğreniminde başarılı olduğu sürece devam eder.
 

 

LYS BAŞARI BURSU

(İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ)

LYS  BAŞARI SIRALAMASI

(Yerleştiği Puan Türünde)

LYS BAŞARI BURSU BURS SÜRESİ
1-100 2.500 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
101-1.000 2.000 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
1.001-3.000 1.000 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
3.001-5.000 750 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
5.001-15.000 600 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
15.001-30.000 500 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
  • LYS’de yerleştiği puan türünde ilk 1.100’e giren ve Üniversitemizin İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi'ne kayıt yaptıran tüm öğrenciler, kazanmış oldukları program (%75 Burslu, %50 Burslu, %25 Burslu, Ücretli) türü ne olursa olsun, TAM BURSLU olarak öğrenim görme hakkı kazanırlar. Ayrıca bu öğrenciler kitap bursu ve Üniversiteye ait veya Üniversitenin anlaşmalı yurtlarında da ücretsiz kalma imkanı verilir.

 

 

LYS BAŞARI BURSU

(MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ)

LYS  BAŞARI SIRALAMASI

(Yerleştiği Puan Türünde)

LYS BAŞARI BURSU BURS SÜRESİ
1-100 2.500 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
101-1.000 2.000 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
1.001-3.000 1.000 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
3.001-5.000 750 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
5.001-15.000 600 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
15.001-30.000 500 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
  • LYS’de yerleştiği puan türünde ilk 1.100’e giren ve Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi'ne kayıt yaptıran tüm öğrenciler, kazanmış oldukları program (%75 Burslu, %50 Burslu, %25 Burslu, Ücretli) türü ne olursa olsun, TAM BURSLU olarak öğrenim görme hakkı kazanırlar. Ayrıca bu öğrenciler kitap bursu ve Üniversiteye ait veya Üniversitenin anlaşmalı yurtlarında da ücretsiz kalma imkanı verilir.

        

 

LYS BAŞARI BURSU

(HUKUK FAKÜLTESİ)

LYS  BAŞARI SIRALAMASI

(Yerleştiği Puan Türünde)

LYS BAŞARI BURSU BURS SÜRESİ
1-100 2.500 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
101-250 2.000 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
251-500 1.500 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
501-1.000 1.000 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
1.000-3.000 750 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
LYS’de yerleştiği puan türünde ilk 1.100’e giren ve Üniversitemizin Hukuk Fakültesi'ne kayıt yaptıran tüm öğrenciler, kazanmış oldukları program (%75 Burslu, %50 Burslu, %25 Burslu, Ücretli) türü ne olursa olsun, TAM BURSLU olarak öğrenim görme hakkı kazanırlar. Ayrıca bu öğrenciler kitap bursu ve Üniversiteye ait veya Üniversitenin anlaşmalı yurtlarında da ücretsiz kalma imkanı verilir.

 

LYS BAŞARI BURSU

(TIP FAKÜLTESİ)

LYS  BAŞARI SIRALAMASI

(Yerleştiği Puan Türünde)

LYS BAŞARI BURSU BURS SÜRESİ
1-100 2.500 TL 8 AY (6 YIL BOYUNCA)
101-250 2.000 TL 8 AY (6 YIL BOYUNCA)
251-500 1.500 TL 8 AY (6 YIL BOYUNCA)
500-1.000 1.000TL 8 AY (6 YIL BOYUNCA)
1.000-3.000 750 TL 8 AY (6 YIL BOYUNCA)
LYS’de yerleştiği puan türünde ilk 1.100’e giren ve Üniversitemizin Tıp Fakültesi'ne kayıt yaptıran tüm öğrenciler, kazanmış oldukları program (%75 Burslu, %50 Burslu, %25 Burslu, Ücretli) türü ne olursa olsun, TAM BURSLU olarak öğrenim görme hakkı kazanırlar. Ayrıca bu öğrenciler kitap bursu ve Üniversiteye ait veya Üniversitenin anlaşmalı yurtlarında da ücretsiz kalma imkanı verilir.

 

LYS BAŞARI BURSU

(GÜZEL SANATLAR, MİMARLIK VETASARIM FAKÜLTESİ)

LYS  BAŞARI SIRALAMASI

(Yerleştiği Puan Türünde)

LYS BAŞARI BURSU BURS SÜRESİ
1-100 2.500 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
101-1.000 2.000 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
1.001-3.000 1.000 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
3.001-5.000 750 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
5.001-15.000 600 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
15.001-30.000 500 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
  • LYS’de yerleştiği puan türünde ilk 1.100’e giren ve Üniversitemizin Güzel Sanatlar, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne kayıt yaptıran tüm öğrenciler, kazanmış oldukları program (%75 Burslu, %50 Burslu, %25 Burslu, Ücretli) türü ne olursa olsun, TAM BURSLU olarak öğrenim görme hakkı kazanırlar. Ayrıca bu öğrenciler kitap bursu ve Üniversiteye ait veya Üniversitenin anlaşmalı yurtlarında da ücretsiz kalma imkanı verilir.

 

LYS BAŞARI BURSU

(Hemşirelik-FTR-Sağlık Yüksekokulu)

LYS  BAŞARI SIRALAMASI

(Yerleştiği Puan Türünde)

LYS BAŞARI BURSU BURS SÜRESİ
1-100 2.500 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
101-1.000 2.000 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
1.000-3.000 1.000 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
3.000-5.000 750 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
5.000-15.000 500 TL 8 AY (4 YIL BOYUNCA)
  • YGS’de yerleştiği puan türünde ilk 1.100’e giren ve Üniversitemizin Hemşirelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'na kayıt yaptıran tüm öğrenciler, kazanmış oldukları program (%75 Burslu, %50 Burslu, %25 Burslu, Ücretli) türü ne olursa olsun, TAM BURSLU olarak öğrenim görme hakkı kazanırlar. Ayrıca bu öğrenciler kitap bursu ve Üniversiteye ait veya Üniversitenin anlaşmalı yurtlarında da ücretsiz kalma imkanı verilir.

 

KADEMELİ BURS İMKANI

 

Yıllık Not Ortalaması tabloda belirtilen derecelerde olan öğrencilere akademik başarı bursu verilmektedir.

 

Yıllık Not Ortalaması Dilimleri ve Akademik Başarı İndirimi Oran Tablosu

Yıllık Not Ortalaması (YNO)

İndirim Oranı

3,90 – 4,00

100%

3,80 – 3,89

75%

3,70 – 3,79

50%

3,60 – 3,69

25%

3,50 – 3,59

10%

 

Yıllık Not Ortalaması 3,50 ve üzerinde olan öğrencilerimize  ise kademeli olarak akademik başarı indirimi uygulanacaktır.

 

TURGUT ÖZAL UNIVERSITY SCHOLARSHIPS FOR INTERNATIONAL STUDENTS

 

A) International Baccalaureate (IB)

 

Minimum

Maximum

Scholarship Percentage

35

37

25%

37

39

50%

39

42

75%

42

45

100%

 

B) Abitur

 

Minimum

Maximum

Scholarship Percentage

2

1,7

25%

1,7

1,5

50%

1,5

1,3

75%

1,3 and above

 

100%

 

C) Matura (Reifeprüfung)

 

Point

Scholarship Percentage

4

25%

3

50%

2

75%

2 and above

100%

 

D) SAT

 

Minimum

Maximum

Scholarship Percentage

1600

1800

25%

1800

2000

50%

2000

2200

75%

2200

2400

100%

 

E) ACT

 

Minimum

Maximum

Scholarship Percentage

1600

1800

25%

1800

2000

50%

2000

2200

75%

2200

2400

100%

 

F) French Baccalaureate students above 16/20 are given full scholarship.

 

G) TQDK (Azerbaijan University Entrance Exam); students above 650/700 are given full scholarship.

 

H) Kazakhstan International Test; students above 110/125 are given full scholarship.

 

I) Afghanistan KGSE (Konkurs General State Examination); students exceed 340/375 are given a full scholarship.

 

J) Kyrgyzstan (Kyrgyzstan Republic General Exam) students above 340/375 are given full scholarship.

 

Important Information about Scholarships

 

All kinds of scholarships for international students are decided by Turgut Özal University’s board of trusty. Scholarships for each department are limited to 10% of the quota of the enrolment semester. Scholarships cover only Tuition fee (accommodation, food or book are not included).

 

08.05.2015
Copyright © 2013 - Turgut Özal Üniversitesi - Tüm Hakları Saklıdır